Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Osnovni metapodaci za skupove i nizove skupova

Osnovni metapodaci za skupove i nizove skupova definiraju specifične osnovne elemente metapodataka za skupove i nizove skupova te minimalne zahtjeve koji se moraju ispuniti prilikom njihove implementacije, u skladu s Klasom usklađenosti 1 INSPIRE Provedbenih pravila za metapodatke, Osnovni metapodaci za INSPIRE skupove i nizove skupova (engl. Conformance Class 1: INSPIRE data sets and data set series baseline metadata). Osnovni metapodaci za skupove i nizove skupova, uz specifične osnovne metapodatke definirane u ovom poglavlju, uključuju i zajedničke osnovne elemente metapodataka za skupove i nizove skupova i usluge prostornih podataka.