Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina

Ime Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina  
Definicija Najsjevernija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: uvjetan; obvezan za usluge s eksplicitnim geografskim rasprostiranjem.
Brojčanost [1..*] za skupove i nizove prostornih podataka
[0..*] za usluge prostornih podataka  
Primjer 46.55

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Geographic bounding box: northBoundLatitude
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [347] northBoundLatitude
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/northBoundLatitude
Vrsta podatka kut, izražen u stupnjevima s barem dvije decimalne znamenke
Domena najjužnija širina ≤ najsjevernija širina ≤ 90.00
Provedbene upute nema


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata…

   <gmd:identificationInfo>
      <gmd:MD_DataIdentification>

          <gmd:extent>
              <gmd:EX_Extent>
                   <gmd:geographicElement>
                       <gmd:EX_GeographicBoundingBox>
                           <gmd:extentTypeCode>
                               <gco:Boolean>true</gco:Boolean>
                           </gmd:extentTypeCode>
                          <gmd:westBoundLongitude>
                               <gco:Decimal>13.01</gco:Decimal>
                           </gmd:westBoundLongitude>
                           <gmd:eastBoundLongitude>
                               <gco:Decimal>19.45</gco:Decimal>
                           </gmd:eastBoundLongitude>
                           <gmd:southBoundLatitude>
                               <gco:Decimal>41.62</gco:Decimal>
                           </gmd:southBoundLatitude>
                           <gmd:northBoundLatitude>
                               <gco:Decimal>46.55</gco:Decimal>
                           </gmd:northBoundLatitude>
                       </gmd:EX_GeographicBoundingBox>
                  </gmd:geographicElement>
              </gmd:EX_Extent>
          </gmd:extent>
...
      </gmd:MD_DataIdentification>
   </gmd:identificationInfo>