Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vrsta usluge

Ime Vrsta usluge
Definicija Naziv vrste usluge prostornih podataka iz popisa usluga.
Obveza
  • skup ili niz skupova: ne primjenjuje se
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1]
Primjer pregled
Promatrana usluga se svrstava samo u jednu kategoriju. Potrebno je navesti jednu vrijednost SpatialDataServiceType INSPIRE kodne liste u ovisnosti o vrsti izvora.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Spatial data service type
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [1] serviceType 
Usporedba s ISO-om ekvivalentan
XPath identificationInfo[1]/*/serviceType
Vrsta podatka generičko ime (GenericName)
Domena SpatialDataServiceType<<>>
Provedbene upute Ovim elementom nije moguće specifično odrediti vrstu usluge prostornih podataka, pošto su vrijednosti domene ovog elementa ograničene na vrijednosti SpatialDataServiceType INSPIRE kodne liste i brojčanost ovog elementa metapodataka je [1] (npr. OGC WMS ili WMTS za uslugu pregleda). Međutim, takve dodatne informacije se mogu dokumentirati pomoću ključnih riječi, srv:serviceTypeVersion ili gmd:transferOptions/*/gmd:protocol elementa metapodataka.

Primjer kodiranja 1: Dokumentiranje vrste usluge prostornih podataka
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
            <srv:serviceType>
                <gco:LocalName codeSpace="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType">view</gco:LocalName>
            </srv:serviceType>
...
         </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 2: Specificiranje vrste usluge prostornih podataka
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
            <srv:serviceTypeVersion>
                <gco:CharacterString>OGC:WMS</gco:CharacterString>
            </srv:serviceTypeVersion >
...
         </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>