Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vremenski obuhvat

Ime Vremenski obuhvat
Definicija Vremenski period obuhvaćen sadržajem izvora
Obveza
  • skup ili niz skupova: uvjetan
  • usluga: uvjetan
Brojčanost [0..*] za vremenski obuhvat ali se mora dokumentirati barem jedan referentni datum.
Primjer Početni datum: 2002-03-10T15:11:28
Završni datum: 2011-01-15T09:10:00
Početni datum: nepoznato
Završni datum: 2008-12-31T09:10:00
Početni datum: 2012-06-12T11:45:30
Završni datum: sada
Vremenski obuhvat se primarno odnosi na razdoblje prikupljanja podataka. Međutim, ako se izvor podataka odnosi na povijesna razdoblja, kao što je na primjer geološko razdoblje krede, tada se vremenski obuhvat odnosi na datum kada su podaci otkriveni ili prikupljeni. Ako početni datum sadržaja podataka nije poznat, ispušta se početni datum i navodi se završni datum. Ako se podaci i dalje dodaju u izvor, ispušta se završni datum, ali se navodi početni datum, a to odgovara statusu da se izvor ažurira.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Temporal extent
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [351] extent
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/extent/*/temporalElement/*/extent
Vrsta podatka TM_primitive
Domena Kao što je objašnjeno u ISO 19108. 
Provedbene upute Vremenski obuhvat se može zadati u obliku:
  • pojedinačnih datuma,
  • intervala datuma izraženih pomoću početnog i završnog datuma vremenskog intervala,
  • mješavine pojedinačnih datuma i intervala datuma.
Vrijednost jednog od datuma početka ili završetka može biti nepoznat (datum početka nije definiran ili poznat) ili imati vrijednost sada (nije završilo te vrijedi i dalje).


Primjer kodiranja 1: Interval datuma - poznat početni i završni datum
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:extent>
                 <gmd:EX_Extent>
                     <gmd:temporalElement>
                         <gmd:EX_TemporalExtent>
                             <gmd:extent>
                                 <gml:TimePeriod gml:id="IDd2febbb4-e66f-4ac8-ba76-8fd9bc7c8be6">
                                     <gml:beginPosition>2002-03-10T15:11:28</gml:beginPosition>
                                     <gml:endPosition>2011-01-15T09:10:00</gml:endPosition>
                                 </gml:TimePeriod>
                             </gmd:extent>
                         </gmd:EX_TemporalExtent>
                     </gmd:temporalElement>
                 </gmd:EX_Extent>
             </gmd:extent>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
...
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>


Primjer kodiranja 2: Interval datuma - nepoznat početni, poznat završni datum
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:extent>
                 <gmd:EX_Extent>
                     <gmd:temporalElement>
                         <gmd:EX_TemporalExtent>
                             <gmd:extent>
                                 <gml:TimePeriod gml:id="ID45b09f50-23ec-11ea-978f-2e728ce88125">
                                     <gml:beginPosition indeterminatePosition="unknown"/>
                                     <gml:endPosition>2008-12-31T09:10:00</gml:endPosition>
                                 </gml:TimePeriod>
                             </gmd:extent>
                         </gmd:EX_TemporalExtent>
                     </gmd:temporalElement>
                 </gmd:EX_Extent>
             </gmd:extent>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
...
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>


Primjer kodiranja 3: Interval datuma - poznat početni datum, nije završilo, a vrijedi i dalje
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:extent>
                 <gmd:EX_Extent>
                     <gmd:temporalElement>
                         <gmd:EX_TemporalExtent>
                             <gmd:extent>
                                 <gml:TimePeriod gml:id="ID53e78aae-23f9-11ea-978f-2e728ce88125">
                                     <gml:beginPosition>2012-06-12T11:45:30</gml:beginPosition>
                                     <gml:endPosition indeterminatePosition="now"/>
                                 </gml:TimePeriod>
                             </gmd:extent>
                         </gmd:EX_TemporalExtent>
                     </gmd:temporalElement>
                 </gmd:EX_Extent>
             </gmd:extent>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
...
     </gmd:identificationInfo>