Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Koordinatni referentni sustav

Ime Koordinatni referentni sustav
Definicija Oznaka koordinatnog (prostornog) referentnog sustava izvora podataka.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1..*]
Primjer Kod: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3765
Kod: 001 
Prostor koda: hr:nipp:crs
Verzija: 1.0
http://publications.europa.eu/resource/authority/atu/HRV_ZP_ZAGRD
Koordinatni referenti sustav specificira u kojem koordinatnom sustavu su zadani podaci. Izvor podataka može koristiti dva ili više koordinatna referentna sustava. Na primjer, topografska karta 1:25000 koristi za predstavljanje položaja u ravnini projekcije Hrvatski terestički referentni sustav 1996 poprečne Merkatorove projekcije (HTRS96/TM), a visine predstavlja u Hrvatskom visinskom referentnom sustavu (HVRS71). Oba referentna sustava treba navesti.

Tablica popisa koordinatnih referentnih sustava.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Coordinate Reference System
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [187] referenceSystemIdentifier
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier
Vrsta podatka RS_Identifier
Domena RS_Identifier<<DataType>>;
  • kod
  • prostor koda
  • verzija
Provedbene upute Koordinatni referentni sustav izvora podataka specificira se zadavanjem:
  • koda kao jedinstvenog identifikatora koordinatnog referentnog sustava, ili
  • koda, prostora koda i verzije prostora koda koji u kombinaciji jedinstveno identificiraju koordinatni referentni sustav.
U tablici Koordinatni referentni sustavi je dan inicijalni popis koordinatnih referentnih sustava. Ako se koordinatni referentni sustav u kojem su podaci izvora nalazi na popisu, mora se specificirati korištenjem:
  1. EPSG koda odnosno OGC EPSG jedinstvene oznake izvora (URI) kao jedinstvenog identifikatora koordinatnog referentnog sustava, ili
  2. kombinacije NIPP koda, "hr:nipp:crs" prostora koda i "1.0" verzije prostora koda.
Ako se koordinatni referentni sustav ne nalazi na popisu, urednik metapodataka unosi novu vrijednost za svoj izvor prostornih podataka. Moraju se koristiti jedinstveni identifikatori koordinatnih referentnih sustava specificirani formalnim, autoriziranim i dobro poznatim registrima (npr. OGC EPSG).
Referentni sustavi izvora čiji su podaci georeferencirani pomoću geoidentifikatora dokumentiraju se zadavanjem koda kao jedinstvenog identifikatora referentnog sustava, navođenjem jedinstvene oznake izvora, odnosno poveznice na specifikaciju ili opis tog referentnog sustava.


Primjer kodiranja 1: OGC EPSG URI
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:referenceSystemInfo>
         <gmd:MD_ReferenceSystem>
             <gmd:referenceSystemIdentifier>
                 <gmd:RS_Identifier>
                     <gmd:code>
                        <gmx:Anchor xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3765">EPSG:3765</gmx:Anchor>
                     </gmd:code>
               </gmd:RS_Identifier>
             </gmd:referenceSystemIdentifier>
         </gmd:MD_ReferenceSystem>
     </gmd:referenceSystemInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>


Primjer kodiranja 2: Zadavanje NIPP koda, prostora koda i verzije prostora koda
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:referenceSystemInfo>
         <gmd:MD_ReferenceSystem>
             <gmd:referenceSystemIdentifier>
                 <gmd:RS_Identifier>
                     <gmd:code>
                         <gco:CharacterString>001</gco:CharacterString>
                     </gmd:code>
                     <gmd:codeSpace>
                         <gco:CharacterString>hr:nipp:crs</gco:CharacterString>
                     </gmd:codeSpace>
                     <gmd:version>
                         <gco:CharacterString>1.0</gco:CharacterString>
                     </gmd:version>
               </gmd:RS_Identifier>
             </gmd:referenceSystemIdentifier>
         </gmd:MD_ReferenceSystem>
     </gmd:referenceSystemInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>


Primjer kodiranja 3: URI administrativne jedinice Grada Zagreba
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:referenceSystemInfo>
         <gmd:MD_ReferenceSystem>
             <gmd:referenceSystemIdentifier>
                 <gmd:RS_Identifier>
                     <gmd:code>
                        <gmx:Anchor xlink:href="http://publications.europa.eu/resource/authority/atu/HRV_ZP_ZAGRD">Grad Zagreb</gmx:Anchor>
                     </gmd:code>
               </gmd:RS_Identifier>
             </gmd:referenceSystemIdentifier>
         </gmd:MD_ReferenceSystem>
     </gmd:referenceSystemInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>