Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja

Ime Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja 
Definicija Ostala ograničenja i legalni uvjeti pristupa i korištenja izvora ili metapodataka
Obveza Obvezan
Brojčanost [1..*] za otherConstraints po svakoj MD_LegalConstraints instanci
Primjer ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (d) INSPIRE Direktive
Ovaj element daje informacije o vrsti i razlozima ograničenja javnom pristupu izvoru prostornih podataka ili u slučaju kada ograničenja nema navodi tu činjenicu. 

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Limitations on public access (other constraints)
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [72] otherConstraints
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints
Vrsta podatka gmx:Anchor
Domena LimitationsOnPublicAccess<<CodeList>>
Provedbene upute Ovaj element metapodataka daje informacije o ograničenjima javnog pristupa podacima i razloge zbog kojih se javljaju. Direktiva 2007/2/EZ u članku 13 propisuje u kojim slučajevima se može ograničiti javni pristup izvoru prostornih podataka. Javni pristup izvorima prostornih podataka putem usluge pronalaženja može se ograničiti ako bi taj pristup mogao negativno utjecati na međunarodne odnose, državnu sigurnost i nacionalnu obranu. Javni pristup izvorima prostornih podataka putem usluga pregleda, preuzimanja, transformacije i pozivanja ili uslugama e-trgovine može se ograničiti ako bi taj pristup mogao negativno utjecati na jednu od točaka a-h stavka 1 članka 13 Direktive 2007/2/EZ.

Mora se dokumentirati barem jedan razlog kao ograničenje javnog pristupa, odnosno u slučaju da ograničenja nema istaknuti tu činjenicu, na način da element gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints uključuje:
  • jednu instancu gmd:accessConstraints/gmd:MD_RestrictionCode elementa koji sadrži vrijednost ostala ograničenja ("otherRestrictions" XML vrijednost) kodne liste ISO 19139 MD_RestrictionCode (Ograničenja javnog pristupa: pristup) i
  • jednu ili više instanci gmd:otherConstraints elementa (Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja), ovisno o broju razloga, pri čemu je potrebno koristiti gmx:Anchor element za navođenje odgovarajućeg razloga i referenciranje na definiciju istog.
    • Razloge koje je moguće navesti u elementu je razlog u točki (a) ili razlozi u točkama od (c) do (h) definiranih u članku 13 stavku 1 Direktive 2007/2/EZ koji su prethodno citirani. Za referiranje na njih potrebno je koristiti LimitationsOnPublicAccess INSPIRE kodnu listu. Ta kodna lista uz razloge ograničenja javnom pristupu sadrži i izraz koji definira da ograničenja nema ("noLimitations" XML vrijednost) kojeg je potrebno zadati u slučaju kada nema ograničenja javnom pristupu izvoru prostornih podataka.
    • U xlink:href atributu gmx:Anchor elementa potrebno je navesti poveznicu na odgovarajuću vrijednost kodne liste, a sadržaj elementa može biti naziv ili definicija vrijednosti kodne liste na jeziku metapodataka (v. primjer kodiranja).

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:resourceConstraints>
                 <gmd:MD_LegalConstraints>
                     <gmd:accessConstraints>
                         <gmd:MD_RestrictionCode codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="otherRestrictions">ostala ograničenja</gmd:MD_RestrictionCode>
                     </gmd:accessConstraints>
                     <gmd:otherConstraints>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1d">ograničenje javnog pristupa prema članku 13 stavku 1 točki (d) INSPIRE Direktive</gmx:Anchor>
                     </gmd:otherConstraints>
...
                 </gmd:MD_LegalConstraints>
             </gmd:resourceConstraints>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>