Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Tehnička ograničenja

Ime Uvjeti pristupa i korištenja: pristup - tehnička ograničenja
Definicija Ograničenja pristupa izvoru ili metapodacima.
Obveza obvezan za interoperabilnu uslugu prostornih podataka
Brojčanost [1..*]
Primjer ostala ograničenja
Prema Uredbi Komisije (EU) br. 1312/2014, uz generička ograničenja (uvjeti ili pravila korištenja, licence i sl.), potrebno je navesti i sva tehnička ograničenja za pristup i korištenje interoperabilne usluge prostornih podataka.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Conditions applying to access and use
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [71] useConstraints
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useConstraints
Vrsta podatka MD_RestrictionCode
Domena MD_RestrictionCode<<CodeList>>
Provedbene upute Mora se dokumentirati najmanje jedno tehničko ograničenje za pristup i korištenje interoperabilne usluge prostornih podataka, a dokumentira se po principu opisanom u provedbenim uputama za dokumentiranje Uvjeta i pristupa korištenja izvora. Informacije o tehničkim ograničenjima za pristup i korištenje usluge prostornih podataka mogu biti navedene zajedno s ograničenjima navedenima u elementu Uvjeti pristupa i korištenja.

Primjer kodiranja: Navođenje tehničkih ograničenja interoperabilne usluge
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:SV_ServiceIdentification>
...
             <gmd:resourceConstraints>
                 <gmd:MD_LegalConstraints>
                     <gmd:useConstraints>
                          <gmd:MD_RestrictionCode codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="otherRestrictions">ostala ograničenja</gmd:MD_RestrictionCode>
                     </gmd:useConstraints>
                     <gmd:otherConstraints>
                         <gmx:Anchor xlink:href="https://oss.uredjenazemlja.hr/public/inspire_dkp.jsp">Za korištenje ove usluge potrebno je registrirati se, nakon čega će se korisniku dodijeliti jedinstveni token za pozivanje INSPIRE usluge pregleda. Jedinstveni token je potrebno pohraniti za buduće korištenje. Prilikom ispunjavanja zahtjeva potrebno je prihvatiti uvjete korištenja INSPIRE mrežne usluge pregleda. Korištenje mrežne usluge pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina se ne naplaćuje.</gmx:Anchor>
                     </gmd:otherConstraints>
                 </gmd:MD_LegalConstraints>
             </gmd:resourceConstraints>
...
         </gmd:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>