Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Topološka konzistentnost: kvantitativni rezultati

Ime Topološka konzistentnost: kvantitativni rezultati
Definicija Ispravnost eksplicitno dekodiranih topoloških karakteristika skupa podataka kao što je propisano.
Obveza
  • skup ili niz skupova: uvjetan; obvezan ako skup podataka uključuje vrste iz Generic Network Model i ne osigurava topološku povezanosti centralnih linija mreže
  • usluga: ne primjenjuje se
Brojčanost [0..*]
Primjer
Naziv: broj pogrešno povezanih točaka i krivulja
Vrsta: indirektna
Opis: Veza između točke i krivulje postoji na mjestima gdje se različite krivulje dodiruju. Krivulje imaju svojstven topološki odnos koji predstavlja njihov stvaran položaj i međusoban odnos. Ako veza točke i krivulje nije u skladu s propisanim pravilima, smatra se neispravnom u odnosu na ovu mjeru kvalitete. Kvaliteta podataka izražava se brojem pogrešno povezanih točaka i krivulja.
Datum i vrijeme: 2015-04-01T16:20:00
Mjerna jedinica: http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/unity
Vrijednost: 12
Ovaj element metapodataka dokumentira topološku konzistentnost prostornih podataka skupa ili niza skupova izraženu kvantitativnim rezultatima i opisom provedene specifične mjere kvalitete topološke konzistentnosti. Element mora najmanje sadržavati: kvantitativnu vrijednost rezultata i pripadajuću mjernu jedinicu. Preporučuje se dati dodatne informacije o provedenom ispitivanju: naziv ili više njih, kratak opis, vrstu (ako je to moguće primijeniti; vrijednost ISO 19139 DQ_EvaluationMethodTypeCode kodne liste) te datum i vrijeme (u skladu s ISO 8601 normom) provedenog ispitivanja.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Topological Consistency - Quantitative results
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [80] report
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath dataQualityInfo/DQ_DataQuality/report/
Vrsta podatka DQ_TopologicalConsistency
Domena DQ_TopologicalConsistency [ISO 19115]
Provedbene upute
Kvantitativni rezultati ispitivanja topološke konzistentnosti, odnosno element gmd:result/ gmd:DQ_QuantitativeResult mora najmanje sadržavati:
 
kvantitativnu vrijednost rezultata u gmd:value/gco:Record elementu i
pripadajuću mjernu jedinicu u gmd:valueUnit elementu.
 
Preporučuje se dati dodatne informacije o provedenom ispitivanju, odnosno dokumentirati:
 
naziv provedenog ispitivanja pomoću jedne instance gmd:nameOfMeasure elementa ili više njih u slučaju da se rezultat ispitivanja odnosi na više provedenih ispitivanja,
kratak opis provedenog ispitivanja pomoću gmd:evaluationMethodDescription elementa,
vrstu provedenog ispitivanja, ako je to moguće, na način da gmd:evaluationMethodType/ gmd:DQ_EvaluationMethodTypeCode element sadrži odgovarajuću vrijednost ISO 19139 DQ_EvaluationMethodTypeCode kodne liste,
datum i vrijeme provedenog ispitivanja pomoću gmd:dateTime/gco:DateTime elementa u Gregorijanskom kalendaru te u skladu s ISO 8601 normom.

Primjer kodiranja: Dokumentiranje kvantitativnih rezultata analize topološke konzistentnosti
 
<gmd:MD_Metadata…

    <gmd:dataQualityInfo>
        <gmd:DQ_DataQuality>

            <gmd:report>

                <gmd:DQ_TopologicalConsistency>
                    <gmd:nameOfMeasure>
                        <gco:CharacterString>broj pogrešno povezanih točaka i krivulja</gco:CharacterString>
                    </gmd:nameOfMeasure>
                    <gmd:evaluationMethodType>
                        <gmd:DQ_EvaluationMethodTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#DQ_EvaluationMethodTypeCode" codeListValue="indirect">indirektna</gmd:DQ_EvaluationMethodTypeCode>
                    </gmd:evaluationMethodType>
                    <gmd:evaluationMethodDescription>
                        <gco:CharacterString>Veza između točke i krivulje postoji na mjestima gdje se različite krivulje dodiruju. Krivulje imaju svojstven topološki odnos koji predstavlja njihov stvaran položaj i međusoban odnos. Ako veza točke i krivulje nije u skladu s propisanim pravilima, smatra se neispravnom u odnosu na ovu mjeru kvalitete. Kvaliteta podataka izražava se brojem pogrešno povezanih točaka i krivulja.</gco:CharacterString>
                    </gmd:evaluationMethodDescription>
                    <gmd:dateTime>
                        <gco:DateTime>2015-04-01T16:20:00</gco:DateTime>
                    </gmd:dateTime>
                    <gmd:result>
                        <gmd:DQ_QuantitativeResult>
                            <gmd:valueUnit xlink:href="http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/unity"/>
                            <gmd:value>
                                <gco:Record xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="xs:integer">12</gco:Record>
                            </gmd:value>
                        </gmd:DQ_QuantitativeResult>
                    </gmd:result>
                </gmd:DQ_TopologicalConsistency>

            </gmd:report>

        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>

</gmd:MD_Metadata>