Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ključna riječ: vrijednost

Ime Ključna riječ: vrijednost
Definicija Vrijednost ključne riječi je uobičajeno korištena riječ, formalizirana riječ ili fraza koja se koristi da bi se opisao subjekt.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezno
  • usluga: obvezno
Brojčanost [1..*]
Primjer
toponimi
naselja
Korištenje i namjena zemljišta (GEMET - INSPIRE themes, version 1.0)
režim korištenja zemljišta (GEMET - Concepts, version 4.1.3)
humanCatalogViewer (klasifikacija usluge prostornih podataka)
Ključne riječi trebaju vjerodostojno, koncizno i sažeto predstavljati prostorne podatke. One su glavni element za pretragu metapodataka. Ključne riječi se mogu odabrati iz postojećeg, autoriziranog popisa ključnih riječi (engl. thesaurus) ili zadati kao samostalne. Ukoliko se ključna riječ zadaje iz popisa ključnih riječi mora se citirati i popis ključnih riječi (naslov, datum, vrsta datuma). Mora se zadati minimalno jedna INSPIRE/NIPP tema prostornih podataka kojoj prostorni podaci skupa, niza skupova ili usluge pripadaju, navođenjem odgovarajuće ključne riječi iz GEMET - INSPIRE/NIPP teme podataka rječnika. Mora se zadati minimalno jedna kategorija ili subkategorija iz Klasifikacije prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi kao ključna riječ za uslugu prostornih podataka i referencirati se na istu navođenjem jedinstvene oznake izvora (URI) definirane unutar INSPIRE Klasifikacija usluga prostornih podataka popisa ključnih riječi. 

Pretraživanje će analizirati sve ključne riječi. Zadavanje ključne riječi u odgovarajućem kontekstu može pomoći korisniku prilikom pretraživanja. Na primjer, riječ "Jadransko" može biti tumačenja kao "Jadransko more" ili "Jadransko bilje" ili "Jadransko priobalje" ili imati neko drugo tumačenje. Da bi se izbjegle ovakve nedoumice treba koristiti punu ključnu riječ; "Jadransko more", "Jadransko priobalje" i sl. Da ne bi dolazilo do "fingiranih" pogrešaka prilikom provjere zapisa metapodataka, svaki zapis ključnih riječi treba završiti sa zadanim slovom ključne riječi; tj. ne završiti zarezom, praznim znakom i sl. Pored obaveznih ključnih riječi mogu se dodavati proizvoljne ključne riječi kao slobodan tekst za koje urednik metapodataka procijeni da prikladno opisuju podatke i da će pomoći u postupku pretraživanja. Preporuka je da se pored obveznih ključnih riječi navedu barem još dvije ključne riječi. 

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Keyword value
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [53] keyword
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword
Vrsta podatka niz znakova  (CharacterString)
Domena slobodan tekst
Provedbene upute nema

Primjer kodiranja: Zadavanje samostalnih ključnih riječi
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification >
...
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gco:CharacterString>toponimi</gco:CharacterString>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:keyword>
                         <gco:CharacterString>naselja</gco:CharacterString>
                     </gmd:keyword>
...
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
...
         </srv:SV_ServiceIdentification >
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>