Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Pregled-usluge

Br.
Ime elementa
Definicija
Maksimalna brojčanost

(1-jednostruka,
N-višestruka)
Obveza

(O-obvezan,
U-uvjetan)
Primjer

(Ako element metapodataka ima više vrijednosti one su označene rednim brojevima)
1
Naziv izvora Karakterističan, i često jedinstven, naziv pod kojim je izvor poznat.
[1]
O
Registar geografskih imena - WMS

2

Alternativni naziv izvora Kratki naziv, drugi naziv, akronim, kratica ili naziv izvora na drugom jeziku.
[0..*]
U
RGI
3
Sažetak izvora Kratki opisni sažetak sadržaja izvora.
[1]
O
Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu. Korišteno je UTF8 kodiranje znakova.

4

Vrsta izvora Okvir na koji se odnose metapodaci. 
[1]
O
usluga
5
Adresa izvora Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adresu ili sličan adresni sustav.  
[0..*]
U
URL:  http://rgi.dgu.hr/geoserver/
wmsgn/wms?SERVICE=WMS&
REQUEST=GetCapabilities

Naziv: Registar geografskih imena - WMS
Opis: pristupna točka
Funkcija: informacije
6 Jedinstvena oznaka izvora Vrijednost koja jedinstveno označava objekt unutar prostora imena. [1..*] O
http://geoportal.nipp.hr/hr/
nipp/pp/0098
7
Koordinatni referentni sustav Oznaka koordinatnog (prostornog) referentnog sustava izvora podataka.
[1..*]
O
Kod: 004
Prostor koda: hr:nipp:crs
Verzija: 1.0
8.1
Ključna riječ: vrijednost Vrijednost ključne riječi je uobičajeno korištena riječ, formalizirana riječ ili fraza koja se koristi da bi se opisao subjekt.
[1..*]
O
Geografska imena
8.2
Ključna riječ: popis Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi.
[0..1]
U
Naslov: GEMET - INSPIRE themes, v.1.0
Datum: 2008-06-01
Vrsta datuma: objavljeno
8.3 Ključna riječ: vrijednost Vrijednost ključne riječi je uobičajeno korištena riječ, formalizirana riječ ili fraza koja se koristi da bi se opisao subjekt. [1..*] O
usluga pristupa karti
8.4 Ključna riječ: popis Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi. [0..1] U
Naslov: UREDBA KOMISIJE 1205/2008
EZ od 3. prosinca 2008.
o provedbi Direktive 2007/2/EZ
Europskog parlamenta i Vijeća
o metapodacima

Datum: 2008-12-03
Vrsta datuma: objavljeno
9.1
Geografska lokacija: najzapadnija geografska dužina Najzapadnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[0..*]
U
13,49

9.2

Geografska lokacija: najistočnija geografska dužina Najistočnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[0..*]
U
19,45
9.3
Geografska lokacija: najjužnija geografska širina Najjužnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[0..*]
U
42,39
9.4
Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina Najsjevernija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[0..*]
U
46,55
10
Vremenski obuhvat Vremenski period obuhvaćen sadržajem izvora
[0..*]
U
Početni datum: 2008-11-05
Završni datum: 2012-11-12
11.1 Referentni datum: datum objavljivanja Referentni datum izvora - objavljivanje.  [0..*] U
2010-04-09
12 Usklađenost Usklađenosti skupa ili niza skupova s provedbenim pravilima, specifikacijama ili drugim aktima. [1..*] O  
12.1 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila, drugih dokumenata ili zahtjeva korisnika sa kojima su podaci evaluirani.  [1] O
Naslov: Uredba Komisije (EZ) br.
976/2009 od 19. listopada 2009.
o provedbi Direktive 2007/2/EZ
Europskog parlamenta i Vijeća
u vezi s mrežnim uslugama

Datum: 2010-12-08
Vrsta datuma: objavljeno
12.2
Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti.
[1]
O
Mrežna usluga je u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za mrežne usluge.
12.3
Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti.
[1]
O
usklađen
12.4 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila, drugih dokumenata ili zahtjeva korisnika sa kojima su podaci evaluirani.  [1] O
Naslov: UREDBA KOMISIJE (EU) br.
1089/2010 od 23. studenoga 2010. o
provedbi Direktive 2007/2/EZ
Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti
skupova prostornih podataka i usluga
u vezi s prostornim podacima

Datum: 2010-12-08
Vrsta datuma: objavljeno
12.5 Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti. [1] O
Mrežna usluga je u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za međuoperativnost skupova prostornih podataka i usluga.
12.6 Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti. [1] O
usklađen
12.7 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila, drugih dokumenata ili zahtjeva korisnika sa kojima su podaci evaluirani.  [1] O
Naslov: pozivanja
Datum: 2016-05-01
Vrsta datuma: objavljeno
12.8 Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti. [1] O
Usluga prostornih podataka je u skladu s INSPIRE zahtjevima za usluge pozivanja prostornih podataka.
12.9 Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti. [1] O
usklađen
12.10 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila, drugih dokumenata ili zahtjeva korisnika sa kojima su podaci evaluirani.  [1] O
Naslov: INSPIRE Data Specification on
Geographical Names -
Guidelines v 3.0.1

Datum: 2010-05-03
Vrsta datuma: objavljeno
12.11 Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti. [1] O
Podaci su usklađeni s citiranom specifikacijom.
12.12 Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti. [1] O
usklađen
13.1 Uvjeti pristupa i korištenja: korištenje Ograničenja pristupa i korištenja izvora ili metapodataka.  
[0..*]
U
ostala ograničenja
13.2 Uvjeti pristupa i korištenja: ostala ograničenja Ograničenja pristupa i korištenja izvora ili metapodataka. [1..*] U
nema uvjeta za pristup i korištenje
14.1
Ograničenja javnog pristupa: pristup Ograničenja pristupa se primjenjuju da bi se osigurala zaštita privatnosti ili intelektualnih prava i bilo koja druga specijalna zapreka ili ograničenje da bi se dobio izvor podataka.  
[1..*]
O
ostala ograničenja

14.2

Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja Ograničenja javnog pristupa podacima prema članku 13. stavku 1. Direktive 2007/2/EZ.
[1..*]
O
nema ograničenja javnom pristupu
15 Odgovorna organizacija Organizacija odgovorna za uspostavu, uređivanje, održavanje i distribuciju izvora prostornih podataka. [1..*] O  
15.1
Odgovorna strana Identifikacija, za potrebe komunikacije, osobe(a) i organizacije(a) povezanih sa izvorom(ima). 
[1]
O
Naziv: Državna geodetska uprava
e-Pošta: infonipp@dgu.hr
Ime odgovorne osobe: Pero Perić
Telefon: +385-1-1234567
Faks: +385-1-1234568
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Online izvor: https://dgu.gov.hr/
15.2
Uloga odgovorne strane Uloga koju ima odgovorna strana.
[1]
O
stvaratelj
16
Kontaktna točka za metapodatke Organizacija odgovorna za metapodatake.  
[1..*]
O
Ime organizacije: Državna geodetska uprava
e-Pošta: infonipp@dgu.hr
Ime odgovorne osobe: Pero Perić
Uloga: kontaktna točka
Telefon: +385-1-1234567
Faks: +385-1-1234568
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Online izvor: https://dgu.gov.hr/
17 Datum metapodataka Datum koji navodi kada je zapis metapodataka sačinjen ili ažuriran.
[1]
O
2018-10-03

18

Jezik metapodataka Jezik u kojem su dokumentirani metapodaci. 
[1]
O
hrv
19
Vrsta usluge Naziv vrste usluge prostornih podataka iz popisa usluga.
[1]
O
ostale
20
Uparen izvor Daje informacije o skupu nad kojim je uspostavljena usluga.  
[0..*]
U
https://geoportal.nipp.hr/
geonetwork/srv/hrv/
catalog.search#/metadata/
15d3a804-b5d0-4ed3-8276-310937776172
Metapodaci za usluge pozivanja prostornih podataka
21 Adresa izvora: Opis Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adresu ili sličan adresni sustav.  [1..*] O
Opis: accessPoint
Poveznica:
http://inspire.ec.europa.eu/
metadata-codelist/
OnLineDescriptionCode/
accessPoint 
22.1 Kategorija usluge: specifikacija Citiranje specifikacije proizvoda ili zahtjeva korisnika u odnosu na koje su podaci evaluirani. [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti O
Naslov: pozivanja
Datum: 2016-05-01
Vrsta datuma: objavljeno 
22.2 Kategorija usluge: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti. [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti O
Usluga prostornih podataka je u skladu s INSPIRE zahtjevima za usluge pozivanja prostornih podataka.
22.3 Kategorija usluge: razina Indikacija rezultata usklađenosti. [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti O
usklađen
23.1 Usklađenost: specifikacija Citiranje specifikacije proizvoda ili zahtjeva korisnika u odnosu na koje su podaci evaluirani. [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti O
Naslov: INSPIRE Data Specification
on Cadastral Parcels –
Technical Guidelines

Datum: 2010-12-08
Vrsta datuma: objavljeno
23.2 Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti. [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti O
Mrežna usluga prostornih podataka je u skladu s INSPIRE specifikacijom prostornih podataka teme Katastarske čestice  – Tehničke smjernice, verzija 3.1
23.3 Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti. [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti O
usklađen
Metapodaci za interoperabilne usluge prostornih podataka
24 Tehnička ograničenja Ograničenja pristupa izvoru ili metapodacima. [0..*] za accessConstraints po svakoj MD_LegalConstraints instanci O
ostala ograničenja
25 Skrbnik Uloga koju ima odgovorna strana. [1] relativno s obzirom na odgovornu organizaciju, ali može biti više odgovornih organizacija za isti izvor.  O
skrbnik
26.1 Kvaliteta usluge: kriterij Naziv primijenjenog testa. [1] za svaki kriterij O
dostupnost
26.2 Kvaliteta usluge: mjerenje - opis Opis primijenjenog testa. [1] za svaki kriterij O
Najduže vrijeme koje je potrebno za izvršavanje zahtjeva na usluzi u razdobljima izvan najvećeg opterećenja. 
26.3 Kvaliteta usluge: mjerenje - vrijednost Kvantitativna vrijednost ili vrijednosti; sadržaj određen korištenim postupkom evaluacije.  [1] za svaki kriterij O
1.56
26.4 Kvaliteta usluge: mjerenje - mjerna jedinica Mjerna jedinica mjerenja kriterija. [1] za svaki kriterij O
http://www.opengis.net/def/uom/
SI/second
Metapodaci za harmonizirane usluge prostornih podataka
27.1 Metapodatak poziva usluge: naziv operacije Jedinstveni identifikator sučelja. [1] O
GetSampleColumn
27.2 Metapodatak poziva usluge: računalna distribucijska platforma URL adresa za pristup usluzi. [1..*] O
WebServices
27.3 Metapodatak poziva usluge: krajnja točka Računalna distribucijska platforma koja je korištena za implementaciju operacije. [1..*] O
https://oss.uredjenazemlja.hr/
OssWebServices/
inspireService/
wms?service=WMS&
request=GetCapabilities
&version=1.3.0