Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Uparen izvor

Ime Uparen izvor
Definicija Daje informacije o skupu nad kojim je uspostavljena usluga. 
Obveza
  • skup ili niz skupova: ne primjenjuje se
  • usluga: uvjetan; obvezan ako je raspoloživa poveznica na skup podataka nad kojim je uspostavljena usluga.
Brojčanost [0..*]
Primjer http://example.com/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&ID=
f9ee6623-cf4c-11e1-9105-
0017085a97ab&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&
ELEMENTSETNAME=full#md-so-1002001

http://example.com/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&ID=
f9ee6623-cf4c-11e1-9105-
0017085a97ab&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&
ELEMENTSETNAME=full#xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)
http://geoportal.nipp.hr/hr/nipp/pp/0007
Upareni izvor se mora specificirati kada se dokumentiraju metapodaci usluge za skup ili niz skupova podataka koji su već evidentirani u sustavu metapodataka NIPP-a. Dokumentira se pomoću srv:operatesOn elementa na način da se u xlink:href atributu navede jedinstvena oznaka izvora (URI) gmd:MD_DataIdentification elementa koji sadrži informacije o identifikaciji skupa ili niza skupova nad kojim je uspostavljena usluga.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Coupled resource
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [9] operatesOn
Usporedba s ISO-om ekvivalent, ali je podržana samo provedba po poveznici
XPath identificationInfo/*/operatesOn
Vrsta podatka MD_DataIdentification 
Domena Jedinstvena oznaka izvora (URI) ili lokacija (URL) MD_DataIdentification objekta.
Provedbene upute Jedinstvena oznaka izvora gmd:MD_DataIdentification elementa koji sadrži informacije o identifikaciji skupa ili niza skupova nad kojim je uspostavljena usluga, može se implementirati, primjerice, pomoću:
  • OGC CSW zahtjeva u W3C XPointer formi referirajući se na gmd:MD_DataIdentification element
    • jedinstvenim identifikatorom gmd:MD_DataIdentification elementa (v. primjer kodiranja 1), ako je jedinstveni identifikator zadan ili
    • bilo kojim drugim ispravnim XPointer izrazom (v. primjer kodiranja 2)
  • jedinstvene oznake izvora skupa ili niza skupova koja određenim mehanizmom preusmjeravanja poprima oblik OGC CSW zahtjeva u XPointer formi referirajući se na gmd:MD_DataIdentification element
 

Primjer kodiranja 1: URI uparenog izvora kao OGC CSW zahtjev u W3C XPointer formi referirajući se na gmd:MD_DataIdentification element jedinstvenim identifikatorom
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
            <srv:operatesOn xlink:href="http://example.com/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&ID=f9ee6623-cf4c-11e1-9105-0017085a97ab&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ELEMENTSETNAME=full#md-so-1002001"/>
...
         </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 2: URI uparenog izvora kao OGC CSW zahtjev u W3C XPointer formi referirajući se na gmd:MD_DataIdentification element XPointer izrazom
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
            <srv:operatesOn xlink:href="http://example.com/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&ID=f9ee6623-cf4c-11e1-9105-0017085a97ab&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ELEMENTSETNAME=full# xpointer(//gmd:identificationInfo[1]/gmd:MD_DataIdentification)"/>
...
         </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 3: URI uparenog izvora u obliku jedinstvene oznake izvora skupa ili niza skupova
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
            <srv:operatesOn xlink:href="http://geoportal.nipp.hr/hr/nipp/pp/0007"/>
...
         </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>