Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Kvaliteta usluge: kriterij

Ime Kvaliteta usluge: kriterij
Definicija Naziv primijenjenog testa.
Obveza obvezan za interoperabilne usluge prostornih podataka 
Brojčanost  [1] za svaki kriterij
Primjer dostupnost
Mora se dokumentirati procijenjena najmanja kvaliteta interoperabilne usluge prostornih podataka prema svim kriterijima kvalitete usluge navedenim u tablici Kriteriji kvalitete interoperabilnih usluga prostornih podataka. Naziv kriterija se zadaje prema odgovarajućoj vrijednosti kodne liste.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Criteria
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [100] nameOfMeasure
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath dataQualityInfo/*/report/DQ_ConceptualConsistency/nameOfMeasure
Vrsta podatka gmx:Anchor
Domena QualityOfServiceCriteria<<>>
Provedbene upute Mora se dokumentirati procijenjena najmanja kvaliteta interoperabilne usluge prostornih podataka prema svim kriterijima kvalitete usluge navedenim u tablici Kriteriji kvalitete interoperabilnih usluga prostornih podataka. Kvaliteta usluge prema svakom od kriterija dokumentira se pomoću instanci gmd:report/gmd:DQ_ConceptualConsistency elementa, na način da se u elementu:
  • gmd:nameOfMeasure dokumentira naziv kriterija,
  • gmd:measureDescription zada opis mjerenja kriterija,
  • gmd:result/gmd:DQ_QuantitativeResult dokumentira vrijednost mjerenja kriterija.

Naziv kriterija u gmd:nameOfMeasure elementu dokumentira se kodiranjem odgovarajuće vrijednosti INSPIRE QualityOfServiceCriteria kodne liste liste na jeziku metapodataka izražavanjem pomoću gmx:Anchor elementa.
 
Vrijednost mjerenja kriterija u gmd:DQ_QuantitativeResult elementu dokumentira se tako da se u elementu:
  • gmd:valueUnit dokumentira mjerna jedinica mjerenja kriterija,
  • gmd:value/gco:Record dokumentira numerička vrijednost mjerenja kriterija.

Primjer kodiranja: Dokumentiranje kvalitete usluge za kriterij dostupnost
 
<gmd:MD_Metadata…

    <gmd:dataQualityInfo>
        <gmd:DQ_DataQuality>

            <gmd:report>

                <gmd:DQ_ConceptualConsistency>
                    <gmd:nameOfMeasure>
                        <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/QualityOfServiceCriteria/availability">dostupnost</gmx:Anchor>
                    </gmd:nameOfMeasure>
                    <gmd:measureDescription>
                        <gco:CharacterString> Najmanji procijenjeni postotak vremena u kojemu je usluga dostupna na godišnjoj razini.</gco:CharacterString>
                    </gmd:measureDescription>
                    <gmd:result>
                        <gmd:DQ_QuantitativeResult>
                            <gmd:valueUnit xlink:href="urn:ogc:def:uom:OGC::percent"/>
                            <gmd:value>
                                <gco:Record xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="xs:double">97.32</gco:Record>
                            </gmd:value>
                        </gmd:DQ_QuantitativeResult>
                    </gmd:result>
                </gmd:DQ_ConceptualConsistency>

            </gmd:report>

        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>

</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja: Dokumentiranje kvalitete usluge za kriterij izvedba
 
<gmd:MD_Metadata…

    <gmd:dataQualityInfo>
        <gmd:DQ_DataQuality>

            <gmd:report>

                <gmd:DQ_ConceptualConsistency>
                    <gmd:nameOfMeasure>
                        <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/QualityOfServiceCriteria/performance">izvedba</gmx:Anchor>
                    </gmd:nameOfMeasure>
                    <gmd:measureDescription>
                        <gco:CharacterString>Najduže vrijeme koje je potrebno za izvršavanje zahtjeva na usluzi u razdobljima izvan najvećeg opterećenja.</gco:CharacterString>
                    </gmd:measureDescription>
                    <gmd:result>
                        <gmd:DQ_QuantitativeResult>
                            <gmd:valueUnit xlink:href="http://www.opengis.net/def/uom/SI/second"/>
                            <gmd:value>
                                <gco:Record xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="xs:double">1.56</gco:Record>
                            </gmd:value>
                        </gmd:DQ_QuantitativeResult>
                    </gmd:result>
                </gmd:DQ_ConceptualConsistency>

            </gmd:report>

        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>

</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja: Dokumentiranje kvalitete usluge za kriterij kapacitet
 
<gmd:MD_Metadata…

    <gmd:dataQualityInfo>
        <gmd:DQ_DataQuality>

            <gmd:report>

                <gmd:DQ_ConceptualConsistency>
                    <gmd:nameOfMeasure>
                        <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/QualityOfServiceCriteria/capacity">kapacitet</gmx:Anchor>
                    </gmd:nameOfMeasure>
                    <gmd:measureDescription>
                        <gco:CharacterString>Najmanji maksimalan broj istovremenih zahtjeva koji se izvršavaju unutar deklarirane performanse.</gco:CharacterString>
                    </gmd:measureDescription>
                    <gmd:result>
                        <gmd:DQ_QuantitativeResult>
                            <gmd:valueUnit xlink:href="http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/unity"/>
                            <gmd:value>
                                <gco:Record xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="xs:integer">71</gco:Record>
                            </gmd:value>
                        </gmd:DQ_QuantitativeResult>
                    </gmd:result>
                </gmd:DQ_ConceptualConsistency>

            </gmd:report>

        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>

</gmd:MD_Metadata>