Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ključna riječ: kategorija usluge prostornih podataka

Ime Ključna riječ: popis
Definicija Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi.
Obveza
  • usluga: obavezan
Brojčanost  [0..1] u odnosu na pojedinu ključnu riječ. Ali može biti dokumentirano više ključnih riječi. 
Primjer Naziv: COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata, Part D 4, Classification of Spatial Data Services
Datum: 2008-12-03
Vrsta datuma: objavljeno
Prilikom zadavanja ključnih riječi za usluge, barem jedna ključna riječ mora biti odabrana iz Klasifikacije prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1205/2008.
Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Originating controlled vocabulary
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [55] thesaurusName
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName
Vrsta podatka CI_Citation
Domena CI_Citation<<DataType>>
  • naziv
  • datum
  • vrsta datuma
Provedbene upute Mora se zadati minimalno jedna kategorija ili subkategorija iz Klasifikacije prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi kao ključna riječ za uslugu prostornih podataka. Ključne riječi dokumentiraju se prema općim provedbenim uputama za dokumentiranje ključnih riječi s autoriziranog popisa, a u ovom konkretnom slučaju treba:
  • citirati točan naziv kategorije definiran popisom ključnih riječi (XML vrijednost iz tablice Klasifikacija prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi) i referencirati se na isti navođenjem jedinstvene oznake izvora (URI) definirane unutar INSPIRE Klasifikacija usluga prostornih podataka popisa ključnih riječi iz INSPIRE registra, izražavanjem pomoću gmd:keyword/gmx:Anchor elementa,
  • referirati se na Klasifikaciju prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi iz Uredbe Komisije (EZ) br. 1205/2008, citiranjem naziva "UREDBA KOMISIJE 1205/2008 EZ od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima" i datuma objave popisa ključnih riječi navođenjem elementa gmd:thesaurusName unutar elementa gmd:MD_Keywords.


Primjer kodiranja: Ključna riječ kategorije usluge prostornih podataka
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanCatalogueViewer">humanCatalogViewer</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:thesaurusName>
                         <gmd:CI_Citation>
                             <gmd:title>
                                <gmx:Anchor xlink:href="http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205">UREDBA KOMISIJE 1205/2008 EZ od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima</gmx:Anchor>
                             </gmd:title>
                             <gmd:date>
                                 <gmd:CI_Date>
                                     <gmd:date>
                                         <gco:Date>2008-12-03</gco:Date>
                                     </gmd:date>
                                     <gmd:dateType>
                                         <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                     </gmd:dateType>
                                 </gmd:CI_Date>
                             </gmd:date>
                         </gmd:CI_Citation>
                     </gmd:thesaurusName>
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
...
         </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>