Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Prostorna rezolucija

Definicija elementa metapodataka Prostorna rezolucija je dana u poglavlju "Osnovni metapodaci za skupove i nizove skupova" gdje je opisan način dokumentiranja prostorne rezolucije za skup ili niz skupova prostornih podataka.

Ograničenje usluga u vezi s prostornom rezolucijom nije moguće izraziti na taj ili sličan način u trenutnoj verziji ISO 19119 norme. Dok se predmet ne riješi od strane zajednice za standardizaciju, ograničenja prostorne rezolucije za usluge se moraju izraziti u elementu metapodataka Sažetak izvora.
 
S obzirom na ograničenja ISO 19119 norme, time i ISO 19139 XML sheme, ograničenje usluga u vezi s prostornom rezolucijom potrebno je navesti u elementu metapodataka Sažetak izvora (gmd:abstract) u obliku slobodnog teksta, zajedno s ostalim sadržajem sažetka izvora. Stoga, element metapodataka Sažetak izvora usluge prostornih podataka mora sadržavati podatak o minimalno jednom ekvivalentnom mjerilu ili rezolucijskoj udaljenosti ili njihovim graničnim vrijednostima, ako je prostorna rezolucija interval.
 
Obveza
  • usluga: obvezan
Primjer Digitalni podaci katastarskih čestica i katastarskih općina nastali su prevođenjem analognih planova mjerila od 1:500 do 1:5808 u digitalni oblik. 
S obzirom na ograničenja ISO 19119 norme, time i ISO 19139 XML sheme, ograničenje usluga u vezi s prostornom rezolucijom potrebno je navesti u elementu metapodataka Sažetak izvora (gmd:abstract) u obliku slobodnog teksta, zajedno s ostalim sadržajem sažetka izvora. 

Tehnički podaci
 
Vrsta podatka niz znakova (CharacterString) 
Domena slobodan tekst
Provedbene upute Element metapodataka Sažetak izvora usluge prostornih podataka mora sadržavati podatak o minimalno jednom ekvivalentnom mjerilu ili rezolucijskoj udaljenosti ili njihovim graničnim vrijednostima, ako je prostorna rezolucija interval.

Primjer kodiranja: Navođenje ograničenja usluge u vezi s prostornom rezolucijom u sažetku izvora
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
             <gmd:abstract>
                 <gco:CharacterString>Osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina je katastarska čestica. Katastarska čestica je dio područja katastarske općine, odnosno katastarskog područja na moru određen brojem katastarske čestice i njezinim granicama. Katastarska općina je katastarska prostorna jedinica za koju se izrađuje katastarski operat. Katastarska općina u pravilu obuhvaća područje jednog naseljenog mjesta s pripadajućim zemljištem. Jedno naseljeno mjesto (naselje) može biti podijeljeno na više katastarskih općina odnosno jedna katastarska općina može obuhvaćati više naselja. Digitalni podaci katastarskih čestica i katastarskih općina nastali su prevođenjem analognih planova mjerila od 1:500 do 1:5808 u digitalni oblik.<gco:CharacterString>
             </gmd:abstract>
...
          </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>