Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Kontaktna točka za metapodatke

Ime Kontaktna točka za metapodatke
Definicija Organizacija odgovorna za metapodatake.  
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1..*]
Primjer Organizacija: Sektor za infrastrukturu prostornih podataka, Državna geodetska uprava
ePošta: infonipp@dgu.hr
Uloga: kontaktna točka
INSPIRE ograničava ulogu na "kontaktna točka". Ostale elemente (položaj kontakta, poštanska adresa, broj telefona, broj faksa, mrežna adresa) poželjno je navesti, ali oni nisu obvezni. Preporuka je da se za naziv organizacije navede puni, službeni naziv bez akronima i kratica te da se koristi adresa e-pošte institucije, a ne osobna adresa e-pošte.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Metadata point of contact
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [8] contact
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath contact
Vrsta podatka CI_ResponsibleParty 
Domena CI_ResponsibleParty<<DataType>>
  • organizacija,
  • ePošta,
  • uloga,
  • osoba.
Provedbene upute Uloga organizacije, odnosno vrijednost gmd:role/gmd:CI_RoleCode elementa ograničena je na kontaktnu točku ("pointOfContact" XML vrijednost) kodne liste ISO 19139 CI_RoleCode.

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:contact>
         <gmd:CI_ResponsibleParty>
             <gmd:organisationName>
                 <gco:CharacterString>Sektor za infrastrukturu prostornih podataka, Državna geodetska uprava</gco:CharacterString>
             </gmd:organisationName>
             <gmd:contactInfo>
                 <gmd:CI_Contact>
                     <gmd:address>
                         <gmd:CI_Address>
                             <gmd:electronicMailAddress>
                                 <gco:CharacterString>infonipp@dgu.hr</gco:CharacterString>
                             </gmd:electronicMailAddress>
                         </gmd:CI_Address>
                     </gmd:address>
                 </gmd:CI_Contact>
             </gmd:contactInfo>
             <gmd:role>
                 <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="pointOfContact">kontaktna točka</gmd:CI_RoleCode>
             </gmd:role>
         </gmd:CI_ResponsibleParty>
     </gmd:contact>
...
</gmd:MD_Metadata>