Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Usklađenost: razina

Ime Usklađenost: razina
Definicija Indikacija rezultata usklađenosti.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost  [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti  
Primjer usklađen
Ovaj element deklarira usklađenost izvora podataka sa službenim dokumentom. INSPIRE provedbena pravila za metapodatke (COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008, Part D) definiraju tri razine usklađenosti: usklađen (conformant), nije usklađen (notConformant) i nije evaluirano (notEvaluated). Ove tri razine usklađenosti slijede slijedeća pravila:
  • kada je usklađenost sa specifikacijom provedena, izvještava se kao domenski element usklađenosti (instanca od DQ_DomainConsistency) iz ISO 19115 norme. U tom slučaju, ako je provjera uspješna, izvor je usklađen (conformant), a u slučaju ne uspješne provjere izvor nije usklađen (not conformant).
  • ukoliko nedostaju (ISO 19115) metapodaci koji se odnose na usklađenost, podrazumijeva se da usklađenost sa specifikacijom nije provedena.
Nakon donošenja INSPIRE/NIPP provedbenih pravila za interoperabilnost prostornih podataka i usluga, preporuča se da se deklarira usklađenost za sve skupove podataka kao usklađen ili nije usklađen sa ovim dokumentima.

Usklađenost se može provoditi sa više dokumenata. U tom slučaju se elementi usklađenosti navode više puta.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Conformity: Degree
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [132] pass
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/pass
Vrsta podatka Boolean
Domena
  • true ako je izvor podataka usklađen s citiranom specifikacijom (engl. conformant) 
  • false ako izvor podataka nije usklađen s citiranom specifikacijom (engl. not conformant) 
  • null (nilReason="unknown") ako evaluacija nije napravljena (engl. not evaluated)
Provedbene upute Razina usklađenosti dokumentira se pomoću gmd:DQ_ConformanceResult/gmd:pass elementa na način da element gco:Boolean sadrži vrijednost:
  • usklađen ("true" XML vrijednost) ako je izvor podataka u potpunosti u skladu sa specifikacijom odnosno
  • nije usklađen ("false" XML vrijednost) ako izvor podataka nije u potpunosti u skladu sa specifikacijom.
Međutim, ukoliko razina usklađenosti nije utvrđena, element gmd:DQ_ConformanceResult/ gmd:pass treba biti prazan, ali mora sadržavati nilReason atribut s vrijednošću nepoznato ("unknown" XML vrijednost). 


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
    <gmd:dataQualityInfo>
         <gmd:DQ_DataQuality>
             <gmd:report>
                 <gmd:DQ_DomainConsistency>
                     <gmd:result>
                         <gmd:DQ_ConformanceResult>
...
                             <gmd:pass>
                                 <gco:Boolean>true</gco:Boolean>
                             </gmd:pass>
                         </gmd:DQ_ConformanceResult>
                     </gmd:result>
                 </gmd:DQ_DomainConsistency>
             </gmd:report>
...
        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>