Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Adresa izvora: Opis

Ime Adresa izvora (usluge)  
Definicija Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adrese ili sličnog adresnog sustava.
Obveza
  • usluga: obvezan za uslugu pozivanja prostornih podataka
Brojčanost [1..*]
Primjer Opis: accessPoint
Poveznica: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint 
Adresa izvora usluge pozivanja prostornih podataka sastoji se od elemenata:
 
  • Adresa izvora: URL
  • Adresa izvora: Opis

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Function
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [401] description
Usporedba s ISO-om  ekvivalent
XPath distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/description
Vrsta podatka gmx:Anchor 
Domena OnLineDescriptionCode<> [INSPIRE] ograničeno na "pristupna točka"
Provedbene upute Adresa izvora usluge pozivanja prostornih podataka dokumentira se prema općim provedbenim uputama za element Adresa Izvora, uz dodatne zahtjeve prema Uredbi Komisije (EU) br. 1312/2014. Stoga, u ovom konkretnom slučaju, mora se dokumentirati minimalno jedna pristupna točka usluge pozivanja, a svaka pristupna točka dokumentira se u pojedinačnoj instanci elementa gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource.

Svaka od instanci gmd:CI_OnlineResource elementa mora minimalno sadržavati:
 
  • URL adresu pristupne točke usluge koja sadrži detaljan opis usluge prostornih podataka, uključujući popis krajnjih točaka koje omogućuju automatsko izvršenje dokumentiranu u gmd:linkage/gmd:URL elementu (Adresa izvora: URL),
  • vrijednost "pristupna točka" ("accessPoint" XML vrijednost) OnLineDescriptionCode INSPIRE kodne liste iz priloga B kodiranu u gmd:linkage/gmd:description elementu, izražavanjem pomoću gmx:Anchor podelementa (Adresa izvora: Opis).

Preporučuje se dati dodatne informacije o Adresi izvora u elementima naslov i funkcija. 

Primjer kodiranja: Dokumentiranje adrese izvora usluge prostornih pozivanja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:distributionInfo>
         <gmd:MD_Distribution>
...
             <gmd:transferOptions>
                 <gmd:MD_DigitalTransferOptions>
                     <gmd:onLine>
                         <gmd:CI_OnlineResource>
                             <gmd:linkage>
                                 <gmd:URL>https://oss.uredjenazemlja.hr/OssWebServices/inspireService/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0</gmd:URL>
                             </gmd:linkage>
                        <gmd:name>
                             <gco:CharacterString>Mrežna usluga pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina</gco:CharacterString>
                        </gmd:name>
                        <gmd:description>
                            <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint">pristupna točka</gmx:Anchor>
                        </gmd:description>
                        <gmd:function>
                            <gmd:CI_OnLineFunctionCode
codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode" codeListValue="information">informacije</gmd:CI_OnLineFunctionCode>
                        </gmd:function>
                           </gmd:CI_OnlineResource>
                     </gmd:onLine>
                 </gmd:MD_DigitalTransferOptions>
             </gmd:transferOptions>
         </gmd:MD_Distribution>
     </gmd:distributionInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>