Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Uvjeti pristupa i korištenja: korištenje

Ime Uvjeti pristupa i korištenja: korištenje
Definicija Ograničenja korištenja izvora ili metapodataka.
Obveza Uvjetan. Obvezan ukoliko "Uvjeti pristupa i korištenja: pristup" nije dokumentiran.
Brojčanost [0..*] za useConstraints po svakoj MD_LegalConstraints instanci
Primjer ostala ograničenja
Treba se dokumentirati ili "Uvjeti pristupa i korištenja: pristup" ili "Uvjeti pristupa i korištenja: korištenje". Potrebna je samo jedna instanca ovog elementa koja mora imati vrijednost ostala ograničenja kodne liste, ukoliko element "Uvjeti pristupa i korištenja: pristup" nije dokumentiran.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Conditions applying to access and use
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [71] useConstraints
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useConstraints
Vrsta podatka MD_RestrictionCode
Domena MD_RestrictionCode<<CodeList>>
Provedbene upute Uvjeti pristupa i korištenja izvora prostornih podataka dokumentiraju se pomoću elementa gmd:resourceConstraints/gmd:MD_LegalConstraints na način da uključuje:
 • jednu instancu gmd:accessConstraints/gmd:MD_RestrictionCode elementa (Uvjeti pristupa i korištenja: pristup) ili gmd:useConstraints/gmd:MD_RestrictionCode elementa (Uvjeti pristupa i korištenja: korištenje) koji u oba slučaja treba sadržavati vrijednost ostala ograničenja ("otherRestrictions" XML vrijednost) ISO 19139 MD_RestrictionCode kodne liste,
 • jednu ili više instanci gmd:otherConstraints elementa (Uvjeti pristupa i korištenja: ostala ograničenja), ovisno o broju uvjeta, pri čemu je potrebno koristiti gmx:Anchor element za navođenje odgovarajućeg uvjeta i referenciranje na opis istog:
  • Ako uvjeti pristupa i korištenja izvora podataka nisu definirani ili nisu poznati isto je potrebno dokumentirati korištenjem odgovarajuće vrijednosti iz INSPIRE kodne liste ConditionsApplyingToAccessAndUse:
   • nema uvjeta za pristup i korištenje ("noConditionsApply" XML vrijednost) ukoliko uvjeti pristupa i korištenja nisu definirani ili
   • uvjeti za pristup i korištenje nepoznati ("conditionsUnknown" XML vrijednost) ako uvjeti nisu poznati
  • U svim drugim slučajevima, kada su definirani uvjeti pristupa i korištenja ili je predviđena naknada za korištenje izvora podataka, potrebno je dati tekstualni opis uvjeta (na jeziku metapodataka) te poveznicu (URL) na dokument ili mrežnu stranicu koja opisuje navedene uvjete ili naknade ako postoji
  • U xlink:href atributu gmx:Anchor elementa potrebno je navesti poveznicu na odgovarajuću vrijednost kodne liste, odnosno opis uvjeta, a sadržaj elementa može biti naziv ili definicija vrijednosti kodne liste, odnosno informacije o uvjetu, na jeziku metapodataka.
 
Preporučuje se navesti i poveznicu (URL) na dokument ili mrežnu stranicu koja sadrži podatke o vrsti licence.

Primjer kodiranja: Uvjeti pristupa i korištenja - uvjeti korištenja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:resourceConstraints>
                 <gmd:MD_LegalConstraints>
                     <gmd:useConstraints>
                          <gmd:MD_RestrictionCode codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode" codeListValue="otherRestrictions">ostala ograničenja</gmd:MD_RestrictionCode>
                     </gmd:useConstraints>
                     <gmd:otherConstraints>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://rgi.dgu.hr/wp-content/uploads/2016/04/Uvjeti_koristenja_WFS_RGI.pdf">Pristupom mrežnoj stranici Registra geografskih imena Republike Hrvatske i objavljenim podacima i uslugama, korisnik prihvaća uvjete njihova korištenja.</gmx:Anchor>
                     </gmd:otherConstraints>
                 </gmd:MD_LegalConstraints>
             </gmd:resourceConstraints>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>