Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Uloga odgovorne strane

Ime Uloga odgovorne strane
Definicija Uloga koju ima odgovorna strana.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost  [1] relativno s obzirom na odgovornu organizaciju, ali može biti više odgovornih organizacija za isti izvor. 
Primjer stvaratelj
U zapisima metapodataka, odgovornosti i uloge se javljaju u različitim kontekstima i značenjima te je važno da se one ne miješaju.

Nema ograničenja na broj odgovornih strana koje se mogu specificirati da bi se opisale različite uloge i odgovornosti. Potrebno je zadati onu ulogu koja najviše odgovara stvarnoj ulozi odgovorne strane. Preporučuje se da se specificira više odgovornih strana da bi se korisnici što bolje informirali, a što je dio osnovnih principa o općenitom postupku odgovaranja na zahtjev za informacijama. Preporučuje se da se specificiraju najmanje četiri uloge: kontaktna točka izvora, poslužitelj izvora, skrbnik izvora i distributer izvora. Preporučuje se da se, tamo gdje je moguće, navode vlasnik(ci) izvora podataka jer to olakšava rješavanje potencijalnih licencnih prava i obveza. Identifikacija odgovornih za izvor podataka je bitna, između ostalog i zbog potreba citiranja i navođenja izvora. Osobne podatke vanjskih suradnika povezanih sa izvorom podataka, ne bi trebalo navoditi dok se ne dobije njihova pismena suglasnost.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Responsible party role
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [379] role
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role
Vrsta podatka CI_RoleCode 
Domena CI_RoleCode<<CodeList>>
Provedbene upute Uloga odgovorne strane dokumentira se pomoću gmd:role/gmd:CI_RoleCode elementa. Uloge koje se mogu zadati su ograničene na vrijednosti ISO 19139 CI_RoleCode kodne liste. Potrebno je zadati onu ulogu koja najviše odgovara stvarnoj ulozi odgovorne strane. Nema ograničenja na broj odgovornih strana koje se mogu specificirati da bi se opisale različite uloge i odgovornosti. Međutim, važno je da se one ne miješaju.

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:pointOfContact>
                 <gmd:CI_ResponsibleParty>
...
                     <gmd:role>
                         <gmd:CI_RoleCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" codeListValue="originator">stvaratelj</gmd:CI_RoleCode>
                     </gmd:role>
                 </gmd:CI_ResponsibleParty>
             </gmd:pointOfContact>
...
         <gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>