Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Usklađenost: specifikacija

Ime Usklađenost: specifikacija (usluge pozivanja prostornih podataka)
Definicija Citiranje specifikacija proizvoda ili zahtjeva korisnika u odnosu na koje su podaci evaluirani.  
Obveza obvezan za uslugu pozivanja prostornih podataka
Brojčanost  [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti 
Primjer Naslov: INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels – Technical Guidelines
Datum: 2010-12-08
Vrsta datuma: objavljeno
Uz dokumentiranje usklađenosti s jednom od tri klase usklađenosti prema odgovarajućoj kategoriji usluge prostornih podataka (Kategorija usluge), potrebno je dokumentirati i usklađenost usluge pozivanja prostornih podataka s Uredbom Komisije (EU) br. 1089/2010 i najmanje jednom tehničkom specifikacijom.

Datum je definiran u skladu s ISO 19108 i ISO 8601 normama. Za dokumente koji specificiraju INSPIRE provedbena pravila, mora se zadati točan službeni naslov dokumenta na jeziku metapodataka.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Conformity: Specification
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [130] specification
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification
Vrsta podatka CI_Citation
Domena CI_Citation<<DataType>>

Ova se klasa sastoji od:
  • naziv
  • referentni datum
    • vrsta datuma
    • datum
Provedbena pravila Prema Uredbi Komisije (EU) br. 1312/2014 potrebno je dokumentirati usklađenost usluge pozivanja prostornih podataka s minimalno jednom tehničkom specifikacijom (INSPIRE tehničke smjernice ili neke druge) s kojom je usluga u potpunosti u skladu i koja pruža sve tehničke informacije (ljudski ili strojno čitljive) koje omogućavaju pozivanje usluge prostornih podataka.

Primjer kodiranja: Usklađenost s Web Map Service tehničkom specifikacijom (ISO 19128:2005)
 
<gmd:MD_Metadata...
...
    <gmd:dataQualityInfo>
         <gmd:DQ_DataQuality>
             <gmd:report>
                 <gmd:DQ_DomainConsistency>
                     <gmd:result>
                         <gmd:DQ_ConformanceResult>
                             <gmd:specification>
                                 <gmd:CI_Citation>
                                     <gmd:title>
                                        <gmx:Anchor xlink:href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32546"> EN ISO 19128:2005(E): Geographic information — Web map server interface</gmx:Anchor>
                                     </gmd:title>
                                     <gmd:date>
                                         <gmd:CI_Date>
                                             <gmd:date>
                                                 <gco:Date>2005-12-01</gco:Date>
                                             </gmd:date>
                                             <gmd:dateType>
                                                 <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                             </gmd:dateType>
                                         </gmd:CI_Date>
                                     </gmd:date>
                                 </gmd:CI_Citation>
                             </gmd:specification>
                             <gmd:explanation>
                                <gco:CharacterString>Usluga prostornih podataka je u skladu s ISO 19128:2005 specifikacijom</gco:CharacterString>
                             </gmd:explanation>
                             <gmd:pass>
                                 <gco:Boolean>true</gco:Boolean>
                             </gmd:pass>
                         </gmd:DQ_ConformanceResult>
                     </gmd:result>
                 </gmd:DQ_DomainConsistency>
             </gmd:report>
...
        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>