Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Pregled-usluge

Br.
Ime elementa
Definicija
Maksimalna brojčanost

(1-jednostruka,
N-višestruka)
Obveza

(O-obvezan,
U-uvjetan)
Primjer

(Ako element metapodataka ima više vrijednosti one su označene rednim brojevima)
1
Naziv izvora Karakterističan, i često jedinstven, naziv pod kojim je izvor poznat.
[1]
O
Registar geografskih imena - WFS INSPIRE
2
Alternativni naziv izvora Kratki naziv, drugi naziv, akronim, kratica ili naziv izvora na drugom jeziku.
[0..*]
U
1. RGI
2. CroGeoNames
3. CGN
3
Sažetak izvora Kratki opisni sažetak sadržaja izvora.
[1]
O
Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu. Korišteno je UTF8 kodiranje znakova. Usluga preuzimanja bazira se na podacima koji su usklađeni s INSPIRE modelom podataka.
4
Vrsta izvora Okvir na koji se odnose metapodaci. 
[1]
O
usluga
5
Adresa izvora Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adresu ili sličan adresni sustav.  
[0..*]
U
http://rgi.dgu.hr/geoserver/gn/
wfs?service=WFS&request=
GetCapabilities&version=2.0.0
6 Jedinstvena oznaka izvora Vrijednost koja jedinstveno označava objekt unutar prostora imena. [1..*] O Kod: 0100
Prostor koda: hr:nipp:pp
Verzija: 1.0
7
Koordinatni referentni sustav Oznaka koordinatnog (prostornog) referentnog sustava izvora podataka.
[1..*]
O

Kod: 004
Prostor koda: hr:nipp:crs
Verzija: 1.0

8
Ključna riječ: vrijednost Vrijednost ključne riječi je uobičajeno korištena riječ, formalizirana riječ ili fraza koja se koristi da bi se opisao subjekt.
[1..*]
O

1. geografska imena
2. IMPULS
3. naselja
4. toponimi
5. inspiregeoportal
6. mrežna usluga preuzimanja

9
Ključna riječ: popis Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi.
[0..1]
U

Ad1) Naslov: GEMET - INSPIRE themes, v.1.0,
Datum: 2008-06-01,
Vrsta datuma: objavljeno

10
Geografska lokacija: najzapadnija geografska dužina Najzapadnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[0..*]
U
13,01
11
Geografska lokacija: najistočnija geografska dužina Najistočnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[0..*]
U
19,45
12
Geografska lokacija: najjužnija geografska širina Najjužnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[0..*]
U
41,62
13
Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina Najsjevernija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[0..*]
U
46,55
14
Vremenski obuhvat Vremenski period obuhvaćen sadržajem izvora
[0..*]
U
2008-11-05 2012-11-12
15 Referentni datum: datum zadnje revizije Referentni datum izvora - revizija.  [0..1] U 2010-04-09
16 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila, drugih dokumenata ili zahtjeva korisnika sa kojima su podaci evaluirani.  [1] O INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Guidelines v 3.0.1
17
Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti.
[1]
O
Registar geografskih imena je izrađen je u skladu s zahtjevima INSPIRE specifikacije o geografskim imenima.
18
Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti.
[1]
O
da
19 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila, drugih dokumenata ili zahtjeva korisnika sa kojima su podaci evaluirani.  [1] O Naslov: COMMISION REGULATION (EU) No 1089/2010 of November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
Datum: 2010-12-08
Vrsta datuma: objavljeno
20 Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti. [1] O Vidi referenciranu specifikaciju
21 Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti. [1] O da
22 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila, drugih dokumenata ili zahtjeva korisnika sa kojima su podaci evaluirani.  [1] O Naslov: Commission Regulation (EC) No 976/2009 of October 2009 implementig Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards Network Services
Datum: 2009-10-20
Vrsta datuma: objavljeno
23 Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti. [1] O da
24 Uvjeti pristupa i korištenja Ograničenja pristupa i korištenja izvora ili metapodataka.  
[1..*]
O
Pristupom mrežnoj stranici Registra geografskih imena Republike Hrvatske i objavljenim podacima i uslugama, korisnik prihvaća uvjete njihova korištenja koji su navedeni na mrežnoj stranici: http://rgi.dgu.hr/
wp-content/uploads/2016/04/
Uvjeti_koristenja_WFS_RGI.pdf.
25
Ograničenja javnog pristupa: pristup Ograničenja pristupa se primjenjuju da bi se osigurala zaštita privatnosti ili intelektualnih prava i bilo koja druga specijalna zapreka ili ograničenje da bi se dobio izvor podataka.  
[0..*]
U
ostala ograničenja
26
Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja Ostala ograničenja i legalni uvjeti pristupa i korištenja izvora ili metapodataka.  
[0..*]
U
nema ograničenja
27
Odgovorna strana Identifikacija, za potrebe komunikacije, osobe(a) i organizacije(a) povezanih sa izvorom(ima). 
[1]
O
Naziv: Državna geodetska uprava
Ime odgovorne osobe: Ljerka Marić
E-pošta: ljerka.maric@dgu.hr
Uloga: stvaratelj
Telefon: +385-1-6166 533
Faks: +385-1-6165 484
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
28
Uloga odgovorne strane Uloga koju ima odgovorna strana.
[1]
O

1. stvaratelj

29
Kontaktna točka za metapodatke Organizacija odgovorna za metapodatake.  
[1..*]
O

Naziv: Državna geodetska uprava
Ime odgovorne osobe: Renata Ogorelc
E-pošta: renata.ogorelc@dgu.hr
Uloga: kontaktna točka
Telefon: +385-1-1234567
Faks: +385-1-1234568
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

30 Datum metapodataka Datum koji navodi kada je zapis metapodataka sačinjen ili ažuriran.
[1]
O
2020-02-19
31
Jezik metapodataka Jezik u kojem su dokumentirani metapodaci. 
[1]
O
hrv
32
Vrsta usluge Naziv vrste usluge prostornih podataka iz popisa usluga.
[1]
O
download
33
Uparen izvor Daje informacije o skupu nad kojim je uspostavljena usluga.  
[0..*]
U

Kod: 0007
Prostor koda: hr:nipp:pp
Verzija: 1.0