Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ključna riječ

Ime Ključna riječ
Definicija Formalno registriran popis ključnih riječi.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obavezan
Brojčanost  [0..1] u odnosu na pojedinu ključnu riječ. Ali može biti dokumentirano više ključnih riječi. 
Primjer
Naziv: COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata, Part D 4, Classification of Spatial Data Services
Datum: 2008-12-03
Vrsta datuma: objavljeno
Za skup i niz skupova prostornih podataka treba biti dokumentirana najmanje jedna ključna riječ iz rječnika prostornog opsega te jedna ključna riječ iz rječnika prioritetnih podataka, ukoliko podaci skupa ili niza skupova pripadaju prioritetnim skupovima prostornih podataka za okolišno izvještavanje kako ih definira INSPIRE.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Originating controlled vocabulary
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [55] thesaurusName
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName
Vrsta podatka CI_Citation
Domena CI_Citation<<DataType>>
  • naziv
  • datum
  • vrsta datuma
Provedbene upute Mora se zadati minimalno jedna ključna riječ iz rječnika prostornog opsega koja opisuje prostorni obuhvat podataka. Ukoliko podaci skupa ili niza skupova pripadaju prioritetnim skupovima prostornih podataka za okolišno izvještavanje potrebno je zadati jednu ključnu riječ iz rječnika prioritetnih podataka. Ključne riječi dokumentiraju se pomoću elementa gmd:descriptiveKeywords/ gmd:MD_Keywords, prema općim provedbenim uputama za dokumentiranje ključnih riječi s autoriziranog popisa


Primjer kodiranja: Dokumentiranje ključnih riječi iz rječnika prostornog opsega
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national">Nacionalni</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:thesaurusName>
                         <gmd:CI_Citation>
                             <gmd:title>
                                 <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope">Prostorni opseg</gmx:Anchor>
                             </gmd:title>
                             <gmd:date>
                                 <gmd:CI_Date>
                                     <gmd:date>
                                         <gco:Date>2019-05-22</gco:Date>
                                     </gmd:date>
                                     <gmd:dateType>
                                         <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                     </gmd:dateType>
                                 </gmd:CI_Date>
                             </gmd:date>
                         </gmd:CI_Citation>
                     </gmd:thesaurusName>
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja: Dokumentiranje ključnih riječi iz rječnika prioritetnih skupova podataka
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/dir-2007-60">Direktiva 2007/60/EK</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/ManagementUnits-dir-2007-60">Jedinice upravljanja (Direktiva  o procjeni i upravljanju rizicima od poplava)</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/RiverBasinDistricts-dir-2000-60">Vodna područja (Okvirna direktiva o vodama)</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:thesaurusName>
                         <gmd:CI_Citation>
                             <gmd:title>
                                 <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset">INSPIRE prioritetni skup podataka</gmx:Anchor>
                             </gmd:title>
                             <gmd:date>
                                 <gmd:CI_Date>
                                     <gmd:date>
                                         <gco:Date>2018-04-04</gco:Date>
                                     </gmd:date>
                                     <gmd:dateType>
                                         <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                     </gmd:dateType>
                                 </gmd:CI_Date>
                             </gmd:date>
                         </gmd:CI_Citation>
                     </gmd:thesaurusName>
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>