Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Pregled-skupovi i nizovi

Br.
Ime elementa
Definicija

Maksimalna brojčanost

(1-jednostruka,
N-višestruka)

Obveza

(O-obvezan,
U-uvjetan)
Primjer

(Ako element metapodataka ima više vrijednosti one su označene rednim brojevima)
1
Naziv izvora Karakterističan, i često jedinstven, naziv pod kojim je izvor poznat.
[1]
O
Registar geografskih imena
2
Alternativni naziv izvora Kratki naziv, drugi naziv, akronim, kratica ili naziv izvora na drugom jeziku. [0..*] U 1. RGI
2. CroGeoNames
2. RGI
3
Sažetak izvora Kratki opisni sažetak sadržaja izvora.
[1]
O
Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu. Korišteno je UTF8 kodiranje znakova.
4
Vrsta izvora Okvir na koji se odnose metapodaci. 
[1]
O
skup
5
Adresa izvora Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adresu ili sličan adresni sustav.  
[0..*]
U
http://rgi.dgu.hr
6 Adresa izvora Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adresu ili sličan adresni sustav.   [0..*]
U
http://rgi.dgu.hr/geoserver/gn/
wfs?service=WFS&request=
GetCapabilities&version=2.0.0
7 Adresa izvora Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adresu ili sličan adresni sustav.   [0..*]
U
http://rgi.dgu.hr/geoserver/
wmsgn/wms?SERVICE=WMS&
REQUEST=GetCapabilities
8 Jedinstvena oznaka izvora Vrijednost koja jedinstveno označava objekt unutar prostora imena.
[1..*]
O
Kod: 0007
Prostor koda: hr:nipp:pp
Verzija: 1.0
9
Koordinatni referentni sustav Oznaka koordinatnog (prostornog) referentnog sustava izvora podataka.
[1..*]
O
Kod: 004
Prostor koda: hr:nipp:crs
Verzija: 1.0
10
Format podataka Format prijenosa podataka izvora.
[1..*]
O
Format: PostgreSQL + PostGIS
Verzija: 9.2
11 Jezik izvora Jezik/jezici korišten(i) unutar izvora.
[0..*]
U

1. hrv

12
Kategorija teme Glavna tema(e) skupa podataka.
[1..*]
O
1. geoznanstvene informacije
2. lokacija
13
Ključna riječ: vrijednost Vrijednost ključne riječi je uobičajeno korištena riječ, formalizirana riječ ili fraza koja se koristi da bi se opisao subjekt.
[1..*]
O
1. geografska imena
2. toponimi
3. naselja
4. inspiregeoportal
14
Ključna riječ: popis Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi.
[0..1]
U
Ad1. Naslov: GEMET - INSPIRE themes - Geografska imena, v.1.0, Datum: 2008-06-01, Vrsta datuma: objavljeno
Ad2. INSPIRE prioritetni skupovi podataka
Ad3. Prostorni opseg- National
15
Najzapadnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[1..*]
O
13,51
16
Geografska lokacija: najistočnija geografska dužina Najistočnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[1..*]
O
19,43
17
Geografska lokacija: najjužnija geografska širina Najjužnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[1..*]
O
42,41
18
Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina Najsjevernija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[1..*]
O
46,54
19
Vremenski obuhvat Vremenski period obuhvaćen sadržajem izvora
[0..*]
U
2008-11-05  2012-11-12
20
Referentni datum: datum stvaranja Referentni datum izvora - stvoren.
[0..1]
U
2010-04-09
21
Ažuriranje: učestalost Učestalost kojom se provode promjene i dodaju podaci u izvor nakon što je inicijalni izvor završen.
[1]
O
neredovito
22
Ažuriranje: bilješka Informacije koje se odnose na specifične zahtjeve održavanja izvora.
[0..*]
U
Geografska imena se kontinuirano prikupljaju, ali ažuriranje se provodi neredovito.
23
Podrijetlo Izjava o povijesti obrade i/ili općenitoj kvaliteti skupa prostornih podataka.
[1]
O
Geografska imena prikupljena sa službenih karata i drugih službenih izvornika.
24
Prostorna rezolucija: ekvivalentno mjerilo Prostorna rezolucija, ekvivalentno mjerilo se odnosi na razinu detalja podataka koja se izražava kao nazivnik mjerila tiskane karte sa kojom se vrši usporedba. 
[0..*]
U
25000, 300000
25 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila ili drugih specifikacija sa kojima je izvor prostornih podataka usklađen. [1] O Naslov: INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Guidelines v 3.0.1
Datum: 2010-05-03
Vrsta datuma: objavljeno
26
Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti.
[1]
O
Vidi referenciranu specifikaciju.
27
Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti. 
[1]
O
da
28 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila ili drugih specifikacija sa kojima je izvor prostornih podataka usklađen. [1] O Naslov: COMMISION REGULATION (EU) No 1089/2010 of November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
Datum: 2010-12-08
Vrsta datuma: objavljeno
29 Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti.  [1] O da
30 Uvjeti pristupa i korištenja Ograničenja pristupa i korištenja izvora ili metapodataka.  
[1..*]
O
Pristupom mrežnoj stranici Registra geografskih imena Republike Hrvatske i objavljenim podacima i uslugama, korisnik prihvaća uvjete njihova korištenja koji su navedeni na mrežnoj stranici http://rgi.dgu.hr/usluge/
31
Ograničenja javnog pristupa: pristup Ograničenja pristupa se primjenjuju da bi se osigurala zaštita privatnosti ili intelektualnih prava i bilo koja druga specijalna zapreka ili ograničenje da bi se dobio izvor podataka.  
[0..*]
U
ostala ograničenja
32 Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja Ostala ograničenja i legalni uvjeti pristupa i korištenja izvora ili metapodataka. 
[0..*]
U
bez ograničenja
33
Odgovorna strana Identifikacija, za potrebe komunikacije, osobe(a) i organizacije(a) povezanih sa izvorom(ima).  
[1]
O
Naziv: Državna geodetska uprava
Ime odgovorne osobe: Ljerka Marić
E-pošta osobe: ljerka.maric@dgu.hr
Uloga osobe: Stvaratelj
Telefon: +385-1-6165 533
Faks: +385-1-6165 484
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
34 Uloga odgovorne strane Uloga koju ima odgovorna strana.
[1]
O
1. stvaratelj
35
Kontaktna točka za metapodatke Organizacija odgovorna za metapodatake.  
[1..*]
O
Ime organizacije: Državna geodetska uprava
Ime odgovorne osobe: Renata Ogorelc
E-pošta osobe: renata.ogorelc@dgu.hr
Uloga: kontaktna točka
Telefon: +385-1-6165 462
Faks: +385-1-6165 484
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
36
Datum metapodataka Datum koji navodi kada je zapis metapodataka sačinjen ili ažuriran.
[1]
O
2012-02-21
37
Jezik metapodataka Jezik u kojem su dokumentirani metapodaci.  
[1]
O
hrv