Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Sažetak izvora

Ime Sažetak izvora
Definicija Kratki opisni sažetak sadržaja izvora.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan uz obvezno navođenje prostorne rezolucije usluge
Brojčanost [1]
Primjer Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu.  
Digitalni podaci katastarskih čestica i katastarskih općina nastali su prevođenjem analognih planova mjerila od 1:500 do 1:5808 u digitalni oblik. 
Sažetak treba potencijalnom korisniku davati jasan uvid u prirodu podataka te jasan i koncizan pregled izvora podataka koji omogućuje razumijevanje izvora podataka. Prilikom sastavljanja sažetka treba pokušati sagledati potrebe potencijalnog korisnika. Poželjno je koristiti riječi i izraze koje bi potencijalni korisnik mogao zadavati prilikom pretraživanja. Prva rečenica i prvih 100 riječi su u postupku pretraživanja najvažnije. Za uslugu prostornih podataka u sažetku izvora potrebno je navesti i informacije o ograničenju usluge u vezi s prostornom rezolucijom.

Ograničenje usluga u vezi s prostornom rezolucijom nije moguće izraziti na taj ili sličan način u trenutnoj verziji ISO 19119 norme. Dok se predmet ne riješi od strane zajednice za standardizaciju, ograničenja prostorne rezolucije za usluge se moraju izraziti u elementu metapodataka Sažetak izvora.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Resource abstract 
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [25] abstract
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/abstract
Vrsta podatka niz znakova (CharacterString) 
Domena slobodan tekst
Provedbene upute nema

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:abstract>
                 <gco:CharacterString>Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu.</gco:CharacterString>
             <gmd:abstract>
...
          </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja: Navođenje ograničenja usluge u vezi s prostornom rezolucijom u sažetku izvora
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
             <gmd:abstract>
                 <gco:CharacterString>Osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina je katastarska čestica. Katastarska čestica je dio područja katastarske općine, odnosno katastarskog područja na moru određen brojem katastarske čestice i njezinim granicama. Katastarska općina je katastarska prostorna jedinica za koju se izrađuje katastarski operat. Katastarska općina u pravilu obuhvaća područje jednog naseljenog mjesta s pripadajućim zemljištem. Jedno naseljeno mjesto (naselje) može biti podijeljeno na više katastarskih općina odnosno jedna katastarska općina može obuhvaćati više naselja. Digitalni podaci katastarskih čestica i katastarskih općina nastali su prevođenjem analognih planova mjerila od 1:500 do 1:5808 u digitalni oblik.<gco:CharacterString>
             </gmd:abstract>
...
          </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>