Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ključna riječ: popis

Ime Ključna riječ: popis
Definicija Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi.
Obveza
  • skup ili niz skupova: uvjetan; obavezan ako ključna riječ potiče iz popisa ključnih riječi.
  • usluga: uvjetan; obavezan ako ključna riječ potiče iz popisa ključnih riječi.
Brojčanost  [0..1] u odnosu na pojedinu ključnu riječ. Ali može biti dokumentirano više ključnih riječi. 
Primjer Naziv: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Datum: 2008-06-01
Vrsta datuma: objavljeno
Naziv: GEMET - Concepts, version 4.1.3
Datum: 2019-01-28
Vrsta datuma: objavljeno
Naziv: COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata, Part D 4, Classification of Spatial Data Services
Datum: 2008-12-03
Vrsta datuma: objavljeno
Element popis ključnih riječi treba navesti ako se ključna riječ navodi iz popisa. Citiranje popisa ključnih riječi treba sadržavati: naslov, datum i vrstu datuma. Da bi bile sukladne s ISO 19115 normom, sve vrijednosti ključnih riječi, koje imaju podrijetlo u istoj verziji popisa ključnih riječi, trebaju biti grupirane kao jedna instanca. 

Ključne riječi omogućavaju detaljniju pretragu zapisa metapodataka te strukturirano pretraživanje korištenjem autoriziranih popisa ključnih riječi kao što je GEMET. Vrijednost ključne riječi, ukoliko je moguće, treba preuzeti iz popisa ključnih riječi. Osim GEMET popisa ključnih riječi, koriste se i EUROVOC, AGROVOC i dr.

Skup i niz skupova
Ako je izvor podataka skup, niz skupova ili usluga prostornih podataka, jedna ključna riječ treba biti GEMET - INSPIRE tema podataka koja definira temu podataka definiranu u INSPIRE/NIPP skupini I, II ili III. Za skup i niz skupova prostornih podataka treba biti dokumentirana najmanje jedna ključna riječ iz rječnika prostornog opsega te jedna ključna riječ iz rječnika prioritetnih podataka, ukoliko podaci skupa ili niza skupova pripadaju prioritetnim skupovima prostornih podataka za okolišno izvještavanje kako ih definira INSPIRE.


Usluga
Prilikom zadavanja ključnih riječi za usluge, barem jedna ključna riječi mora biti odabrana iz Klasifikacija prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi iz dokumenta EU Komisije Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata. Klasifikacija usluga prostornih podataka, iz ovog dokumenta, je zasnovana na taksonomiji usluga prema EN ISO 19119 normi. Ova taksonomija je organizirana u kategorije, subkategorije definirajući domenu vrijednosti klasifikacije usluga prostornih podataka.
 
Ključna riječ Naslov Datum Vrsta datuma
kataloški preglednik Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards Metadata 2008-12-03 objavljeno

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Originating controlled vocabulary
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [55] thesaurusName
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName
Vrsta podatka CI_Citation
Domena CI_Citation<<DataType>>
  • naziv
  • datum
  • vrsta datuma
Provedbene upute Da bi bile sukladne s ISO 19115 normom, sve vrijednosti ključnih riječi, koje imaju podrijetlo u istoj verziji popisa ključnih riječi, trebaju biti grupirane kao jedna instanca. 


Primjer kodiranja 1: Dokumentiranje ključnih riječi s autoriziranog popisa ključnih riječi
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="https://www.eionet.europa.eu/gemet/hr/concept/4614">prostorni razvoj</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="https://www.eionet.europa.eu/gemet/hr/concept/11323">režim korištenja zemljišta</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:thesaurusName>
                         <gmd:CI_Citation>
                             <gmd:title>
                                <gmx:Anchor xlink:href="https://www.eionet.europa.eu/gemet/hr/concept/13102">GEMET - Concepts, version 4.1.3</gmx:Anchor>
                             </gmd:title>
                             <gmd:date>
                                 <gmd:CI_Date>
                                     <gmd:date>
                                         <gco:Date>2019-01-28</gco:Date>
                                     </gmd:date>
                                     <gmd:dateType>
                                         <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                     </gmd:dateType>
                                 </gmd:CI_Date>
                             </gmd:date>
                         </gmd:CI_Citation>
                     </gmd:thesaurusName>
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
...
         </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 2: Zadavanje jedinstvene oznake izvora ključne riječi definirane unutar popisa GEMET-INSPIRE teme
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/theme/gn">Geografska imena</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:thesaurusName>
                         <gmd:CI_Citation>
                             <gmd:title>
                                 <gmx:Anchor xlink:href="http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes">GEMET - INSPIRE themes, version 1.0</gmx:Anchor>
                             </gmd:title>
                             <gmd:date>
                                 <gmd:CI_Date>
                                     <gmd:date>
                                         <gco:Date>2008-06-01</gco:Date>
                                     </gmd:date>
                                     <gmd:dateType>
                                         <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                     </gmd:dateType>
                                 </gmd:CI_Date>
                             </gmd:date>
                         </gmd:CI_Citation>
                     </gmd:thesaurusName>
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 3: Dokumentiranje ključne riječi iz rječnika prostornog opsega
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national">Nacionalni</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:thesaurusName>
                         <gmd:CI_Citation>
                             <gmd:title>
                                 <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope">Prostorni opseg</gmx:Anchor>
                             </gmd:title>
                             <gmd:date>
                                 <gmd:CI_Date>
                                     <gmd:date>
                                         <gco:Date>2019-05-22</gco:Date>
                                     </gmd:date>
                                     <gmd:dateType>
                                         <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                     </gmd:dateType>
                                 </gmd:CI_Date>
                             </gmd:date>
                         </gmd:CI_Citation>
                     </gmd:thesaurusName>
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 4: Dokumentiranje ključnih riječi iz rječnika prioritetnih skupova podataka
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/dir-2007-60">Direktiva 2007/60/EK</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/ManagementUnits-dir-2007-60">Jedinice upravljanja (Direktiva  o procjeni i upravljanju rizicima od poplava)</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/RiverBasinDistricts-dir-2000-60">Vodna područja (Okvirna direktiva o vodama)</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:thesaurusName>
                         <gmd:CI_Citation>
                             <gmd:title>
                                 <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset">Prostorni opseg</gmx:Anchor>
                             </gmd:title>
                             <gmd:date>
                                 <gmd:CI_Date>
                                     <gmd:date>
                                         <gco:Date>2018-04-04</gco:Date>
                                     </gmd:date>
                                     <gmd:dateType>
                                         <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                     </gmd:dateType>
                                 </gmd:CI_Date>
                             </gmd:date>
                         </gmd:CI_Citation>
                     </gmd:thesaurusName>
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 5: Ključna riječ kategorije usluge prostornih podataka
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanCatalogueViewer">humanCatalogViewer</gmx:Anchor>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:thesaurusName>
                         <gmd:CI_Citation>
                             <gmd:title>
                                <gmx:Anchor xlink:href="http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205">UREDBA KOMISIJE 1205/2008 EZ od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima</gmx:Anchor>
                             </gmd:title>
                             <gmd:date>
                                 <gmd:CI_Date>
                                     <gmd:date>
                                         <gco:Date>2008-12-03</gco:Date>
                                     </gmd:date>
                                     <gmd:dateType>
                                         <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                     </gmd:dateType>
                                 </gmd:CI_Date>
                             </gmd:date>
                         </gmd:CI_Citation>
                     </gmd:thesaurusName>
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
...
         </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>