Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ažuriranje: učestalost

Ime Ažuriranje: učestalost
Definicija Učestalost kojom se provode promjene i dodaju podaci u izvor nakon što je inicijalni izvor završen. 
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: ne primjenjuje se
Brojčanost [1]
Primjer mjesečno
Ovaj element dokumentira učestalost ažuriranja izvor podataka.  

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent nema
Usporedba s INSPIRE-om -
ISO ekvivalent [143] maintenanceAndUpdateFrequency
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/resourceMaintenance/*/ maintenanceAndUpdateFrequency
Vrsta podatka MD_MaintenanceFrequency
Domena MD_MaintenanceFrequencyCode<<CodeList>>
Provedbene upute Za učestalost ažuriranja je bitan element "Bilješka" da bi se dokumentirala bit ažuriranja.


Primjer kodiranja: Učestalost ažuriranja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:resourceMaintenance>
                 <gmd:MD_MaintenanceInformation>
                     <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
                         <gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode" codeListValue="monthly">mjesečno</gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode>
                     </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
...
                 </gmd:MD_MaintenanceInformation>
             </gmd:resourceMaintenance>
...
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>