Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Podrijetlo

Ime Podrijetlo
Definicija Izjava o povijesti obrade i/ili općenitoj kvaliteti skupa prostornih podataka.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: ne primjenjuje se
Brojčanost [1]
Primjer Prema Zakonu o katastru nekretnina i državnoj izmjeri Državna geodetska uprava je nadležna za vođenje evidencije geografskih imena. Registar geografskih imena je izrađen na osnovu službenih karata i na osnovu drugih službenih registara i izvora podataka (imena županija, gradova i općina iz Narodnih novina, imena naselja iz Registra prostornih jedinica DGU-a, Registar aerodroma Ministarstva prometa i veza i sl.). Registar se izrađuje od 2004. godine i sada sadrži geografska imena koja odgovaraju mjerilu karte 1:200000. Registar je izrađen prema INSPIRE specifikaciji podataka za geografska imena. Kontrola kvalitete je osigurana kroz provjere unutar radnog postupka prikupljanja imena te usporedbe s drugim dostupnim izvornicima. Kontrola kvalitete je osigurana i kroz online korisničko mrežno sučelje (http://rgi.dgu.hr) kroz koje se javno može dati prijedlog promjene postojećeg geografskog imena ili dati prijedlog unošenja novog geografskog imena u registar. Registar geografskih imena je stavljen u službenu uporabu i predstavlja službeni dokument. Registar ima međunarodnu ulogu jer je objavljen je kroz EuroGeographicsov EuroGeoNames sustav europski sustav geografskih imena i podnesen je UN-u kao nacionalni dokument (UNGEGN - Gazetter of the Republic of Croatia).
Ovaj element metapodataka treba dokumentirati sve raspoložive relevantne informacije koje trebaju dati cjelovitu sliku o podrijetlu i preglednoj kvaliteti izvora podataka. Za jedan izvor podataka može se dokumentirati samo jedan element metapodataka podrijetlo. Treba odgovoriti na pitanja: Zašto? Kako? Kada? i slična pitanja o realizaciji izvora. Poznavanje kvalitete izvora podataka je vrlo važno prilikom poboljšanja interopearbilnosti podataka te treba navesti što više relevantnih informacija. Treba navesti, ako postoje, informacije o kontroli kvalitete izvora podataka ili opisati, ako je kvaliteta osigurana na neki drugi način.

Treba navesti je li to službena verzija podataka (ako postoji više verzija podataka) te imaju li podaci legislativnu pravomoćnost. Akronime i kratice treba izbjegavati, a ako se koriste treba ih objasniti prilikom prvog navođenja.  

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Lineage
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [83] statement
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath dataQualityInfo/*/lineage/*/statement
Vrsta podatka niz znakova (CharacterString)  
Domena slobodan tekst
Provedbene upute Za jedan izvor podataka mora se dokumentirati jedan element metapodataka podrijetlo. Dokumentira se pomoću gmd:lineage/gmd:LI_Lineage/gmd:statement elementa kao slobodan tekst.


Primjer kodiranja: Informacije o podrijetlu
 
<gmd:MD_Metadata …

     <gmd:dataQualityInfo>
         <gmd:DQ_DataQuality>

                <gmd:lineage>
                    <gmd:LI_Lineage>
                             <gmd:statement>
                                     <gco:CharacterString>Prema Zakonu o katastru nekretnina i državnoj izmjeri Državna geodetska uprava je nadležna za vođenje evidencije geografskih imena. Registar geografskih imena je izrađen na osnovu službenih karata i na osnovu drugih službenih registara i izvora podataka (imena županija, gradova i općina iz Narodnih novina, imena naselja iz Registra prostornih jedinica DGU-a, Registar aerodroma Ministarstva prometa i veza i sl.). Registar se izrađuje od 2004. godine i sada sadrži geografska imena koja odgovaraju mjerilu karte 1:200000. Registar je izrađen prema INSPIRE specifikaciji podataka za geografska imena. Kontrola kvalitete je osigurana kroz provjere unutar radnog postupka prikupljanja imena te usporedbe s drugim dostupnim izvornicima. Kontrola kvalitete je osigurana i kroz online korisničko mrežno sučelje (http://rgi.dgu.hr) kroz koje se javno može dati prijedlog promjene postojećeg geografskog imena ili dati prijedlog unošenja novog geografskog imena u registar. Registar geografskih imena je stavljen u službenu uporabu i predstavlja službeni dokument. Registar ima međunarodnu ulogu jer je objavljen je kroz EuroGeographicsov EuroGeoNames sustav europski sustav geografskih imena i podnesen je UN-u kao nacionalni dokument (UNGEGN - Gazetter of the Republic of Croatia).</gco:CharacterString>
                             </gmd:statement>
                    </gmd:LI_Lineage>
                </gmd:lineage>

            </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>

</gmd:MD_Metadata>