Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Topološka konzistentnost: opisni rezultati

Ime Topološka konzistentnost: opisni rezultati
Definicija Ispravnost eksplicitno dekodiranih topoloških karakteristika skupa podataka kao što je propisano.
Obveza
  • skup ili niz skupova: uvjetan; obvezan ako skup podataka uključuje vrste iz Generic Network Model i ne osigurava topološku povezanosti centralnih linija mreže
  • usluga: ne primjenjuje se
Brojčanost [0..*]
Primjer
Naziv: Mrežna povezanost
Vrsta: direktna unutarnja
Opis: Izvršena je provjera povezanosti relevantnih čvorova i linkova te međusobna povezanost linkova prometne mreže u skupu podataka. Veza se smatra se ispravnom ako je udaljenost između pojedinih relevantnih objekata unutar propisane tolerancije.
Datum i vrijeme: 2015-04-01T16:20:00
Specifikacija: D2.10.1 INSPIRE Data Specifications - Base Models - Generic 
Network Model
Datum specifikacije: 2013-04-05
Vrsta datuma specifikacije: objavljeno
Razina usklađenosti: false
Ovaj element metapodataka dokumentira topološku konzistentnost prostornih podataka skupa ili niza skupova izraženu opisnim rezultatima i opisom provedenih provjera topološke konzistentnosti. Element opisni rezultati mora najmanje sadržavati: citat specifikacije proizvoda ili zahtjeva korisnika u odnosu na koje su podaci evaluirani, indikaciju rezultata usklađenosti, objašnjenje usklađenosti. 

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Topological Consistency - Descriptive results 
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [80] report
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath dataQualityInfo/DQ_DataQuality/report/
Vrsta podatka DQ_TopologicalConsistency
Domena DQ_TopologicalConsistency [ISO 19115]
Provedbene upute
Opisni rezultati ispitivanja topološke konzistentnosti prostornih podataka skupa koji uključuje vrste iz INSPIRE Generic Network Model i ne osigurava topološku povezanosti centralnih linija mreže dokumentiraju se pomoću jedne ili više instanci gmd:DQ_ConformanceResult elementa, na način da:
  • gmd:specification element sadrži odgovarajuće informacije o INSPIRE Generic Network Model specifikaciji, tako da se:
  • naslov specifikacije "INSPIRE Data Specifications - Base Models - Generic Network Model" citira u gmd:title/gco:CharacterString elementu,
  • datum objave specifikacije dokumentira pomoću elementa gmd:date/gmd:CI_Date/ gmd:date, na način da se u elementu:
  • gmd:date/gco:Date zapisuje datum u skladu s ISO 8601 normom,
  • gmd:dateType/gmd:CI_DateTypeCode dokumentira vrijednost objavljeno ("publication" XML vrijednost) ISO 19139 CI_DateTypeCode<<CodeList>> kodne liste,
  • gmd:pass element uvijek ima vrijednost "false" čime se naznačuje da skup podataka ne osigurava topološku povezanosti centralnih linija mreže,
  • gmd:explanation sadrži opis provedenog istraživanja kao slobodan tekst.

Primjer kodiranja: Dokumentiranje opisnih rezultata provjere topološke konzistentnosti
 
<gmd:MD_Metadata…

    <gmd:dataQualityInfo>
        <gmd: DQ_DataQuality>

            <gmd:report>

                <gmd:DQ_TopologicalConsistency>
                    <gmd:nameOfMeasure>
                        <gco:CharacterString>Mrežna povezanost</gco:CharacterString>
                    </gmd:nameOfMeasure>
                    <gmd:evaluationMethodType>
                        <gmd:DQ_EvaluationMethodTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#DQ_EvaluationMethodTypeCode" codeListValue="directInternal">direktna unutarnja</gmd:DQ_EvaluationMethodTypeCode>
                    </gmd:evaluationMethodType>
                    <gmd:evaluationMethodDescription>
                        <gco:CharacterString>Izvršena je provjera povezanosti relevantnih čvorova i linkova te međusobna povezanost linkova prometne mreže u skupu podataka. Veza se smatra se ispravnom ako je udaljenost između pojedinih relevantnih objekata unutar propisane tolerancije.</gco:CharacterString>
                    </gmd:evaluationMethodDescription>
                    <gmd:dateTime>
                        <gco:DateTime>2015-04-01T16:20:00</gco:DateTime>
                    </gmd:dateTime>
                    <gmd:result>
                        <gmd:DQ_ConformanceResult>
                            <gmd:specification>
                                <gmd:CI_Citation>
                                    <gmd:title>
                                        <gco:CharacterString>INSPIRE Data Specifications - Base Models - Generic Network Model</gco:CharacterString>
                                    </gmd:title>
                                    <gmd:date>
                                        <gmd:CI_Date>
                                            <gmd:date>
                                                <gco:Date>2013-04-05</gco:Date>
                                            </gmd:date>
                                            <gmd:dateType>
                                                <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication">objavljeno</gmd:CI_DateTypeCode>
                                            </gmd:dateType>
                                        </gmd:CI_Date>
                                    </gmd:date>
                                </gmd:CI_Citation>
                            </gmd:specification>
                            <gmd:explanation>
                                <gco:CharacterString>Provjera topološke konzistentnosti izvršena je u skladu s INSPIRE specifikacijom prostornih podataka teme Prometne mreže – Tehničke smjernice. Greške nisu pronađene.</gco:CharacterString>
                            </gmd:explanation>
                            <gmd:pass>
                                <gco:Boolean>false</gco:Boolean>
                            </gmd:pass>
                        </gmd:DQ_ConformanceResult>
                    </gmd:result>
                </gmd:DQ_TopologicalConsistency>

            </gmd:report>

        </gmd:DQ_DataQuality>
    </gmd:dataQualityInfo>

</gmd:MD_Metadata>