Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Vrsta usluge

Ime Vrsta usluge
Definicija Naziv vrste usluge prostornih podataka iz popisa usluga.
Obveza
  • skup ili niz skupova: ne primjenjuje se
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1]
Primjer ostale
Promatrana usluga se svrstava samo u jednu kategoriju. Potrebno je navesti jednu vrijednost SpatialDataServiceType INSPIRE kodne liste u ovisnosti o vrsti izvora.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Spatial data service type
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [1] serviceType 
Usporedba s ISO-om ekvivalentan
XPath identificationInfo[1]/*/serviceType
Vrsta podatka generičko ime (GenericName)
Domena SpatialDataServiceType<<>>
Provedbene upute Vrsta usluge pozivanja prostornih podataka dokumentira se prema općim provedbenim uputama za element Vrsta usluge, a u ovom konkretnom slučaju vrsta usluge treba biti "ostale" ("other" XML vrijednost) za sve usluge pozivanja prostornih podataka.

Primjer kodiranja: Dokumentiranje vrste usluge prostornih podataka
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification>
...
            <srv:serviceType>
                <gco:LocalName codeSpace="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType">other</gco:LocalName>
            </srv:serviceType>
...
         </srv:SV_ServiceIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>